Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Poligrāfijas uzņēmuma produkcijas kvalitātes vadības pilnveidošana"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Product Quality Management at Printing and Publishing Company"
Autors Boriss Serikovs
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Didenko Konstantins
Recenzents Ciemleja Guna, doc., Dr.oec. RTU UFE katedra
Anotācija Anotācija Diplomprojekta nosaukums ir “Poligrāfijas uzņēmuma produkcijas kvalitātes vadības pilnveidošana”. Darba autors ir Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes students Boriss Serikovs. Diplomdarba mērķis: Izvērtēt produkcijas kvalitāti un kvalitātes vadību poligrāfijas uzņēmumā. Izstrādāt jaunu algas un darba grafika sistēmu uzņēmuma darbinieku darbspējas palielināšanai, kā rezultātā paaugstinātos produkcijas kvalitāte. Darba mērķa sasniegšanai izvirzīti šādi uzdevumi: 1. Izpētīt uzņēmuma produkcijas kvalitātes standartus un kvalitātes nosacījumus. 2. Veikt uzņēmuma „Livonia Print” produkcijas kvalitātes izvērtējumu. 3. Analizēt pašreizējo darba laika uzskaites un algas sistēmu. 4. Izstrādāt jaunu darba laika grafiku, darba samaksas ieviešanas plānu un sistēmu. 5. Dot secinājumus un priekšlikumus. Diplomprojekts sastāv no trīs nodaļām. Pirmajā, jeb analītiskajā daļā ir veikta poligrāfijas nozares analīze, raksturots poligrāfijas uzņēmums ”Livonia Print”, kā arī veikta uzņēmuma SVID analīze un finansiālo rādītāju analīze. Šajā nodaļā autors analizēja arī pašreizējo darba laika uzskaites un algas sistēmu. Diplomprojekta otrajā, jeb pētījumu daļā tika apkopoti aptaujas rezultāti. Tika izvērtēti uzņēmuma kvalitātes rādītāji un produkcijas brāķa rašanās iemesli. Diplomprojekta trešajā, jeb aprēķinu daļā darba autors izstrādāja jaunu darba laika grafiku un darba samaksas sistēmu. Diplomprojekta secinājumi un priekšlikumi ir izstrādāti, pamatojoties uz darba analīzi, pētījumu un aprēķiniem. Galvenie secinājumi ietver informāciju par uzņēmuma produkcijas kvalitātes vadības pilnveidošanas iespējām. Diplomprojekta apjoms ir 61 lappuses, tas satur 12 tabulas, 15 attēlus, 1 pielikumu un 27 izmantotās literatūras avotus.
Atslēgas vārdi Produkcijas kvalitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā Product Quality
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2017 16:55:08