Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Faktoringa attīstības veicināšanas modelis"
Nosaukums angļu valodā "Model for Promoting Development of Factoring "
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Voronova Irina
Recenzents Kudinska Marina, asoc.prof., Dr.oec., LU Biznesa vadības un ekonomikas fak.
Anotācija Skrabe J. Faktoringa attīstības veicināšanas modelis: Maģistra darbs / J.Skrabe, I.Voronova.- Rīga: RTU, IUV katedra, maģistra akadēmiskā studiju programma „Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2017.- 111.lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 111.lpp., tajā iekļauti 15 attēli, 19 tabulas, 4 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 33 avoti latviešu un 26 angļu valodā. Darbam pievienoti 6 pielikumi. Darba mērķis ir izpētīt faktoringa tirgus attīstības problēmas Latvijā un izstrādāt faktoringa attīstības veicināšanas modeli. Analītiskajā daļā vispārīgi tiek raksturots faktorings – tā process, funkcijas, priekšrocības un trūkumi, tāpat arī faktoringa tirgus un tā apgrozījuma attīstības tendences Latvijā un pasaulē. Teorētiskajā daļā tiek apzinātas faktoringa tirgus attīstības problēmas Latvijā, tiek novērtēta reversā faktoringa loma pasaules faktoringa tirgū un izstrādāts reversā faktoringa procesa modelis – balstīts uz elektroniskās platformas pamata. Rezultātu aprobācijas daļā tiek analizēti ekspertu aptaujas anketās iegūtie rezultāti un veikta autores izstrādātā reversā faktoringa procesa modeļa ieguvumu un risku novērtēšana. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: Sliktā pieredze finanšu krīzes laikā, Latvijas uzņēmēju attieksme un nepilnīga izpratne par faktoringa pakalpojumu, kā arī faktoru īpašā piesardzība un to stingrā kredītpolitika ir par pamatu tam, kāpēc tiek kavēta faktoringa tirgus attīstība Latvijā. Tāpēc dažādojot faktoringa tirgu un, piedāvājot arvien jaunus faktoringa produktus, turklāt papildinot tos ar informācijas tehnoloģiju risinājumiem – tā ir viena no iespējām, kā veicināt faktoringa attīstību Latvijā.
Atslēgas vārdi faktors, faktorings, faktoringa apgrozījums, debitoru parādi, regresa tiesības, reversais faktorings
Atslēgas vārdi angļu valodā factor, factoring, factoring turnover, accounts receivable, right of recourse, reverse factoring
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2017 16:34:56