Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Mazumtirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošana"
Nosaukums angļu valodā "Retail Company Performance Improvement"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Andersone Ieva
Recenzents Ķipsna Jānis, RTU prof., Dr.oec.
Anotācija Diplomprojekta autore: Kristīna Saleja-Zariņa Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Dr. oec., doc. Ieva Andersone Diplomprojekta temats: Mazumtirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošana. Diplomprojekta mērķis: izpētīt un analizēt SIA ,,Optimed Baltik” saimniecisko darbību un izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma darbības turpmākai pilnveidošanai. Diplomprojekts sastāv no ievada, analītiskās daļas, pētījuma daļas un aprēķinu daļas, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba izstrādei autore izmantoja 24 literatūras un interneta resursu avotus, ievietoti 15 attēli, 24 tabulas un 10 formulas. Diplomprojekta apjoms ir 62 lapas, neskaitot pielikumus. Analītiskā daļa sastāv no 8 nodaļām un 3 apakšnodaļām. Analītiskajā daļā autore raksturo skaistumkopšanas nozari, sniedz vispārējo informāciju par uzņēmumu, uzņēmuma darbību, finanšu pārskatiem un finanšu rādītājiem. Tiek analizēti SIA Optimed Baltik konkurenti un novērtēta uzņēmuma konkurētspēja. Apkopojot iegūtos rezultātus, tiek izstādāta uzņēmuma SVID analīze. Pētījuma daļa sastāv no 2 nodaļām, kur tiek novērtēti un salīdzināti kosmētiskie līdzekļi pēc vairākiem faktoriem. Veikta skaistumkopšanas speciālistu aptauja un apkopoti aptaujas rezultāti par Holy Land Cosmetics zīmola atpazīstamību. Uz pētījuma pamata tika izvirzīt priekšlikumi uzņēmuma darbības pilnveidošanai. Aprēķinu daļa sastāv no 4 nodaļām, kurā izstrādāts projekts SIA Optimed Baltik darbības pilnveidošanai. Veikti izmaksu aprēķini, ar kuriem būtu jārēķinās realizējot autores izvirzītos priekšlikumus.
Atslēgas vārdi uzņēmums, pilnveidošana, mārketings, saimnieciskās darbības novērtēšana, SVID analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā beauty industry, SWOT analysis, performance improvement, Retail company performance improvement
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2017 16:05:23