Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Mārketinga komunikāciju plānošanas modelis jaunuzņēmumos"
Nosaukums angļu valodā "Marketing Communication Planning Model in Newly Established Enterprises "
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Andersone Ieva
Recenzents Niedrītis Jānis Ēriks, Dr.oec., RTU Biznesa un inovāciju dep., BAC vadītājs
Anotācija Avota A. Mārketinga komunikāciju plānošanas modelis jaunuzņēmumos: Maģistra darbs/ A.Avota, I. Andersone. – Rīga: RTU, IUV katedra, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2017. – 80 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 80 lpp., tajā iekļauti 15 attēli, 20 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 10 avoti latviešu, 39 angļu, 1 krievu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt mārketinga komunikāciju plānošanas modeli jaunuzņēmumiem, kas veicinātu efektīvu uzņēmuma produktu virzīšanu tirgū. Analītiskajā daļā tika izpētīta jaunuzņēmumu vide Eiropā un Latvijā. Tika veikta jaunuzņēmumu definīciju analīze un jaunuzņēmumu īpašību apkopojums, pēc kuriem izveidota jauna definīcija. Tika veiktas intervijas ar jaunuzņēmumu dibinātājiem, kas ļāva noskaidrot esošo situāciju ar mārketinga komunikācijām un to plānošanu. Teorētiskajā daļā tika izpētīti literatūrā pastāvošie mārketinga komunikāciju plānošanas modeļi, apskatīta to piemērotība jaunuzņēmumiem. Vadoties no literatūrā pastāvošajiem modeļiem un jaunuzņēmumu darbības īpatnībām, tika izstrādāts mārketinga komunikāciju plānošanas modelis jaunuzņēmumiem. Rezultātu aprobācijas daļā tika ieviesti praksē teorētiskajā daļā piedāvātie risinājumi un izstrādāts mārketinga komunikāciju plāns, balstoties uz izveidoto mārketinga komunikāciju plānošanas modeli uzņēmumam SIA “GreyNut”. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: Jaunuzņēmumi ir nozīmīgs ekonomikas attīstības spēks, bet tikai neliels skaits jaunuzņēmumu ir veiksmīgi, tam par iemesliem ir neesoša stratēģiskā plānošana, neveiksmīgas mārketinga investīcijas, neefektīva resursu sadale. Mārketinga komunikāciju plānošanai ieteikts izmantot autores modeli, kas izstrādāts tieši jaunuzņēmumiem un iekļauj efektīvo mārketinga komunikāciju elementu atlasi, ar ko visbiežāk jaunajiem uzņēmumiem ir problēmas.
Atslēgas vārdi mārketinga komunikācijas, komunikāciju plānošas modelis, jaunuzņēmums
Atslēgas vārdi angļu valodā marketing communication, communication planning model, newly established enterprise
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2017 16:05:00