Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pakalpojuma uzņēmuma attīstības projekts
Nosaukums angļu valodā Service Enterprise Development Project
Autors Baiba Sporāne
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec. Ieva Andersone
Recenzents RTU IEVF doktorante, Mg.oec. Laila Eliņa
Anotācija Sporāne B. Pakalpojuma uzņēmuma attīstības projekts: Bakalaura darbs/ B. Sporāne, I. Andersone. – Rīga: RTU, IUV katedra, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2017. – 80 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 80 lpp., tajā iekļauti 15 attēli, 23 tabulas, 6 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 58 avoti latviešu, 4 angļu valodā. Darbam pievienoti 6 pielikumi. Darba mērķis ir izpētot uzņēmuma darbību un uzņēmuma stiprās un vājās puses, izstrādāt pakalpojuma uzņēmuma attīstības projektu. Analītiskā daļa sastāv no trim nodaļām. Pirmajā nodaļa tiek sniegta vispārēja informācija par uzņēmumu, tai skaitā, darbību un attīstības dinamiku, finanšu rādītāju analīzi, uzņēmuma tēlu un vadību, personālu un organizatorisko struktūru. Otrajā nodaļā tiek sniegta informācija par uzņēmējdarbības vidi ietekmējošiem faktoriem – nozares raksturojums un konkurenti. Trešajā nodaļā tiek veikta SVID analīze. Pētījuma daļa sastāv no 3. nodaļām. Katrā no nodaļām tiek analizēti trīs dažādu anketu rezultāti, lai izprastu analītiskajā daļā izvirzītās problēmas. Aprēķinu daļa sastāv no trim nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek aprakstīts uzņēmuma mājaslapas un sociālo tīklu administrēšanas izstrādes posmi un cenas. Otrajā nodaļā tiek aprakstīts personāla motivācijas paaugstināšanas iespēju posmi un aprēķināti izdevumi. Trešajā nodaļā tiek aprakstīts jauna pakalpojuma ieviešanas posmi, aprēķināta pakalpojuma cena un tā tirgū virzīšanas iespējas un izmaksas. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir, uzņēmumam ir jāatjauno mājaslapas saturs un jāadministrē sociālie tīkli, jāpaaugstina darbinieku motivācijas līmenis un jāievieš jauns pakalpojums.
Atslēgas vārdi attīstības projekts, pakalpojuma uzņēmums
Atslēgas vārdi angļu valodā Development Project, Service Enterprise
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2017 15:50:52