Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums “Pilsētas mārketinga ietekme uz Ventspils attīstību”
Nosaukums angļu valodā “Pilsētas mārketinga ietekme uz Ventspils attīstību”
Autors Karīna Kabaka
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Lektore A.Mihņenoka
Recenzents Dokt.A.Zenčaka
Anotācija Bakalaura darba temats ir “Pilsētas mārketinga ietekme uz Ventspils attīstību”. Darba autore ir Karīna Kabaka, zinātniskā vadītāja lektore Mg.oec Aleksandra Mihņenoka. Darba mērķis ir noskaidrot pilsētas mārketinga ietekmi uz Ventspils attīstību 2010.-2016. gadā, balstoties uz pilsētu mārketinga teorētiskajiem aspektiem un Ventspils mārketinga stratēģijas un attīstības analīzes, pievēršot īpašu uzmanību jauniešu aizceļošanai no pilsētas. Darbā pētīta Ventspils attīstība laika posmā no 2005. līdz 2016. gadam no iedzīvotāju, uzņēmējdarbības un tūrisma aspektiem atkarībā no pilsētas mārketinga. Bakalaura darba kopapjoms ir 69 lappuses, tajā ir 17 attēli, 11 tabulas un 5 pielikumi. Darbs sastāv no ievada, divām nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras un pielikumiem. Teorētiskajā daļā tika analizēti vietas un pilsētas mārketinga teorētiskie aspekti, to definīcija, veidi, mērķa auditorijas, metodes un nozīme teritorijas attīstībā. Praktiskajā daļā tika veikta Ventspils pilsētas statistisko datu un mārketinga stratēģijas analīze, noteiktas Ventspils lietotāju grupas un to galvenās vajadzības, noskaidrotas pilsētas pozitīvās iezīmes, nepilnības, iespējas un draudi iedzīvotāju, uzņēmējdarbības un tūrisma aspektos, kā arī aktivitātes, pilsētas attīstības veicināšanai un problēmu risināšanai. Nodaļas beigās tika veikta Ventspils jauniešu aptauja, kuras mērķis ir noskaidrot jauniešu attieksmi pret pilsētu, apmierinātās/neapmierinātās vajadzības un vēlmi pastāvīgi dzīvot pilsētā. Pētījuma rezultātā tika izstrādāti secinājumi un priekšlikumi Ventspils mārketinga pasākumiem, lai piesaistītu jauniešus iegūt izglītību, pastāvīgi dzīvot un strādāt Ventspilī.
Atslēgas vārdi Pilsētas mārketings, mārketinga stratēģija, Ventspils, jaunieši, pilsētas attīstība.
Atslēgas vārdi angļu valodā City marketing, marketing strategy, Ventspils, youth, development of city.
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2017 14:05:54