Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums “Komerciāla rakstura nekustamā īpašuma vērtēšana”
Nosaukums angļu valodā "Commercial Real Estate Valuation"
Autors Raivis Blūms
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Prof. I. Geipele
Recenzents Pr.doc. U.Kamols
Anotācija Anotācija Izvēlētā bakalaura darba tēma ir “Komerciāla rakstura nekustamā īpašuma vērtēšana”. Tēmas aktualitāte pamatojama ar to, ka jebkuras uzņēmējdarbības viens no pamatiem ir komerciāla rakstura nekustamais īpašums. Darba mērķis ir noskaidrot komerciāla rakstura nekustamā īpašuma vērtēšanas īpatnības, raksturot problēmas un sniegt risinājumus. Bakalaura darba uzdevumi: • raksturot nekustamā īpašuma jēdzienu un klasifikāciju; • raksturot komerciāla rakstura nekustamā īpašuma jēdzienu un klasifikāciju; • raksturot nekustamā īpašuma tirgu un tirgus attīstību ietekmējošos faktorus; • pētīt nekustamā īpašuma vērtēšanas teoriju; • sagatavot komerciāla rakstura nekustamā īpašuma vērtēšanas atskaiti, aprēķinot tirgus vērtību ar tirgus un ienākumu pieejām; • pētīt diskonta un kapitalizācijas likmju teorētiskos aspektus un veikt šo likmju aprēķinus. Bakalaura darba struktūra sastāv no ievada, divām darba nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Pirmajā nodaļā pētīts nekustamā īpašuma jēdziens, klasifikācija un komerciāla rakstura nekustamā īpašuma klasifikācija. Apskatīti nekustamā īpašuma tirgus teorētiskie aspekti un doti tirgus attīstību ietekmējošie faktori. Otrajā nodaļā apkopota nekustamā īpašuma vērtēšanas teorija. Apkopoti un analizēti komerciāla rakstura nekustamā īpašuma tirgus dati. Pētīti diskonta un kapitalizācijas likmju teorētiskie aspekti un veikti likmju aprēķini. Aprēķināta viena konkrēta komerciāla rakstura nekustamā īpašuma tirgus vērtība ar tirgus un ienākumu pieejām. Nobeigumā izvirzīti secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms – 70 lpp., 22 tabulas, 9 attēli, 5 formulas un 3 pielikumi.
Atslēgas vārdi Nekustamais īpašums; Komerciāla rakstura nekustamais īpašums; Nekustamā īpašuma vērtēšana; Tirgus vērtība
Atslēgas vārdi angļu valodā Real estate; Commercial real estate; Real estate valuation; Market value
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2017 13:15:47