Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Latvijas augstskolas sporta attīstības stratēģija"
Nosaukums angļu valodā "Sports Development Strategy at a Latvian University"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Greitāne Rita
Recenzents Lavendelis Egons, vad.pētn., RTU Mākslīgā intelekta un sistēmu inženierijas kat.
Anotācija Vāvere M. Latvijas augstskolas sporta stratēģija: Maģistra darbs/ M.Vāvere, R.Greitāne.- Rīga: RTU, IUV katedra, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2017. – 91 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 91 lpp., tajā iekļauti 17 attēli un 19 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 62 avoti latviešu, 17 angļu un 1 krievu valodā. Darba mērķis ir radīt mūsdienīgu sporta stratēģiju augstskolai, lai nodrošinātu sporta attīstību un tā pieejamību studējošajiem kā arī optimizēt sistēmas darbību esošo resursu produktīvai izlietošanai un augstāku rezultātu sasniegšanai. Analītiskajā daļā darba autore veic Rīgas Tehniskās universitātes sporta sistēmas izpēti un salīdzinājumu ar 3 Latvijas lielākajām valsts augstskolām, lielāko privāto augstskolu un Baltijas valstu Tehniskajām augstskolām: Kauņas Tehnisko universitātes un Tallinas Tehniskās universitātes sporta sistēmām. Tiek analizēta sporta nodarbību un sportisko aktivitāšu finansēšanas avoti. Teorētiskajā daļā tiek veikta stratēģijas izstrādes un ieviešanas procesa teorētiskā analīze, tiek uzskaitīti un analizēti stratēģiju ieviešanas elementi. Tiek apkopoti un salīdzināti dažadu autoru pētījumu rezultāti, kuru rezultātā tiek radīts maģistra darba autores stratēģijas izveides modelis. Rezultātu aprobācijas daļā tiek apkopots analītiskās un teorētiskās daļas analizētā informācija, radīta augstskolu sporta sistēmai pielāgota stratēģija, kā arī tiek izstrādāti divi sistēmas novitātes elementi, sporta sistēmas reorganizācijas plāns un stratēģijas izvērtēšanas indikātori. Tiek secināts, ka augstskolas sporta sistēma ir novecojusi un izmaiņu neveikšanas gadījumā sports augstskolā varētu tikt lēnām likvidēts. Sporta stratēģijas izveide un ieviešana nevar pastāvēt bez augstskolas sporta sistēmas veidojošo struktūrvienību reorganizācijas. Tiek izvirzīts sekojošs priekšlikums: Rīgas Tehniskās universitātes sporta stratēģijas izveides un procesu modernizācijas nodrošināšanai, efektīvu resursu izlietošanai ir nepieciešams veikt sporta sistēmas reorganizāciju, kuras rezultātā ir jāizveido vienota sporta struktūrvienība.
Atslēgas vārdi sports, stratēģija, reorganizācija
Atslēgas vārdi angļu valodā sports, strategy, reorganization
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2017 12:25:45