Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Nodokļu režīmu izvērtējums mazajiem uzņēmumiem”
Nosaukums angļu valodā “Assessment of Small Business Tax Regimes”
Autors Alla Kirpičņikova
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs M.Jurušs
Recenzents J.Ē.Niedrītis, RTU Biznesa un Inovāciju departamenta nodaļas vadītājs, Dr.oec.
Anotācija Darbā ir pētīti Latvijas mazais bizness un iespējamie nodokļu režīmi tam. Darbs sastāv no trim daļām. Darba mērķis rast risinājumu, kāds nodokļu režīms būtu visoptimālāk piemērojams mazajiem uzņēmumiem. Lai sasniegtu šo mērķi, darbā ir veikti sekojošie uzdevumi: •nodokļu režīmu apskate; •mazā biznesa īpatnību noteikšana; •ekspertu viedokļu analīze; •praktisko risinājumu modelēšana. Pētījuma objekts ir jaunu un mazu uzņēmumu ienākumiem piemērojamie nodokļi Latvijā. Darba pētījuma priekšmets ir mikrouzņēmumu nodoklis, kā arī nodokļi, kuri attiecināmi uz ienākumiem un kuri ir jāmaksā maziem uzņēmumiem vispārējā režīmā, iedzīvotāju ienākuma nodoklis, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, uzņēmumu ienākuma nodoklis un riska nodeva. Tēmas aktualitāti un svarīgumu nosaka mikro un mazo uzņēmumu skaita pieaugums Latvijā pēdējo gadu laikā. Pirmā daļa ir veltīta nodokļu režīmiem Latvijā, to normatīvajam regulējumam, statistikas datiem. Ir aplūkoti vispārīgs nodokļu režīms un mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja režīms. Pirmā daļa sastāv no trijām nodaļām, kā arī ietver divpadsmit tabulas. Otrajā daļā ir pētīts mazais bizness Latvijā, to galvenie finanšu rādītāji, tendences, raksturojumi, nodokļu režīmu izvēles iespējas. Ir pievērsta uzmanība Eiropas Savienības dalībvalstu nodokļu veidiem mazajam biznesam. Kā arī ir apskatīti Pasaules Bankas un citu ekspertu pētījumi un viedokļi. Otrā daļa sastāv no trijām nodaļām un četrpadsmit tabulām. Trešajā daļā uz konkrētu uzņēmumu piemēriem ir modelētas situācijas, lai varētu salīdzināt dažādus nodokļu režīmus un saprast, kāds no tiem būtu piemērotāks mazam biznesam, pievēršot uzmanību arī valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām par darbiniekiem. Trešā daļa sastāv no divām nodaļām un piecpadsmit tabulām. Kopumā darbā ir septiņdesmit trīs lappuses un četrdesmit viena tabula.
Atslēgas vārdi Nodokļu režīmu izvērtējums mazajiem uzņēmumiem
Atslēgas vārdi angļu valodā Assessment of Small Business Tax Regimes
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2017 12:21:58