Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Tekstuālā tīmekļa dienasgrāmata kā pakalpojuma izmantošana modu industrijā
Nosaukums angļu valodā Application of Online Blog as a Service in Fashion Industry
Autors Anna Prikule
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec. Deniss Ščeulovs
Recenzents RTU IEVF Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūta pētnieks, Mg.oec. Mikus Dubickis
Anotācija Prikule A. Tekstuālā tīmekļa dienasgrāmatas izmantošana modes industrijā: Bakalaura darbs/ A.Prikule, D.Ščeulovs. - Rīga: RTU, IUV katedra, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2017. – 70 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, analītiskā daļa, pētījumu daļā, aprēķinu daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 70 lpp., tajā iekļauti 11 attēli, 5 tabulas, 5 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 17 avoti latviešu un 23 angļu valodā. Darbam pievienoti trīs pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt Latvijas dizaineru zīmolu digitālā mārketinga attīstības stratēģiju Latvijā, izmantojot reklāmas izplatīšanas kanālu - tekstuālā tīmekļa dienasgrāmatu. Analītiskajā daļā aprakstīta sakarība starp tekstuālā tīmekļa dienasgrāmatu un mārketingu kā arī e-komerciju. Tiek aprakstīta arī tekstuālā tīmekļa dienasgrāmatas attīstība pasaulē un pašreizējā situācija Latvijā. Autore apraksta mazo uzņēmumu darbības vidi Latvijā un to saistību ar tekstuālā tīmekļa dienasgrāmatām, kā arī to modernizāciju. Pētījuma daļā autore apraksta veikto pētījumu par Latvijas dizaineriem un tekstuālā tīmekļa dienasgrāmatu popularitāti sabiedrības vidū Latvijā. Parādot arī Latvijas dizaineru un tekstuālā tīmekļa dienasgrāmatu autoru viedokli. Beigās sniedzot īsu ieskatu par problēmas atrisināšanas iespējām. Aprēķinu daļā tiek izstrādāta un aprakstīta stratēģija - Latvijas dizaineru zīmolu digitālā mārketinga attīstība vietējā tirgū, izmantojot reklāmas izplatīšanas kanālu - tekstuālā tīmekļa dienasgrāmatu. Latvijā ir attīstījušies jauni un spējīgi dizaineri, kuri savu zīmolus vairāk pozicionē ārzemju tirgū, kā arī veido pieaugumu apģērbu un apavu tirdzniecībā mazo uzņēmumu vidū. Tomēr apkārtējā sabiedrība nav informēta par zīmoliem. Autore izstrādāja mārketinga stratēģiju zīmolu popularitātes veicināšanai Latvijas sabiedrībā, izmantojot vienu no pēdējā laikā populārāko mārketinga izplatīšanas kanālu – reklāma tekstuālā tīmekļa dienasgrāmatā. Šī stratēģija veicinātu uzņēmuma mārketinga aktivitātes attīstīšanos, kā arī uzņēmumu tirgu ieņemšanu Latvijā.
Atslēgas vārdi Digitālais mārketings, tekstuālā tīmekļa dienasgrāmata, e-komercija, Latvijas dizaineru zīmoli.
Atslēgas vārdi angļu valodā Marketing, Blog and Blogging, E-commerce, Latvian designers.
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2017 07:01:41