Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums “Korupcija Latvijā un tās sociāli ekonomiskās sekas”
Nosaukums angļu valodā "Corruption in Latvia and its Social Economic Consequences"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Prof. J. Saulītis
Recenzents Asoc.prof. I. Judrupa
Anotācija Bakalaura darba autors: Edgars Eisons; Bakalaura darba vadītājs: Dr. oec, profesors Juris Saulītis; Bakalaura darba temats: Korupcija Latvijā un tās sociāli ekonomiskās sekas; Bakalaura darba apjoms: 53 lapas, darbā iekļautas 2 tabulas, 16 attēli un 5 formulas. Darbā tiek analizēta korupcijas ietekme uz sabiedrību. Sliktākajos gadījumos tā izmaksā dzīvības, pārējos – drošību, labklājību, īpašumu tiesības un finanšu līdzekļus. Darba teorētiskajā daļā tiek analizētas likumsakarības, kas veicina korupcijas izplatīšanos un tās veicinošie faktori. Mērķis ir izprast, kādēļ valsts institūcijām un privātiem uzņēmumiem ir izdevīgi nodarboties ar korupciju, un attiecīgi izprotot šos motīvus, veidot priekšlikumus pretkorupcijas stratēģijas izstrādei. Darbā tiks veikts plaši pielietojamo korupcijas radītāju, tādu kā korupcijas uztveres indekss (CPI), starptautisko valsts risku radītāju (ICRG) salīdzinājums, un pieejamo datu novērtējums, ar mērķi noteikt pozitīvās vai negatīvās tendences, kā arī šo radītāju savstarpējās likumsakarības. Arī tiek apskatīti šo radītāju lielumi Latvijā salīdzinājumā ar pārējām Baltijas valstīm. Zināmas problēmas rada plaši pieejamas informācijas trūkums par korupcijas novērtējumu Latvijas valstī. Statistiskie aptauju dati nāk no dažādiem avotiem, tādējādi to ticamība rada zināmas šaubas. Pētījumus aptauju veidā par korupcijas izplatību Latvijā līdz 2003. gadam ir veikusi tieslietu ministrijas padotībā bijušā organizācija – Kriminoloģisko pētījumu centrs, kuras darbību koordinēja Apvienoto Nāciju Organizācijas Starpreģionālais noziedzības pētījumu institūts. Tagad šādas aptaujas veic privātas pētnieciskās kompānijas pēc valsts iestāžu vai sabiedrisko organizāciju pasūtījuma. Darba ietvaros ir apskatītas korupcijas radīto sociāli ekonomisko seku raksturojums. Tiek pievērsta uzmanība arī korupciju veicinošiem faktoriem. Liela uzmanība ir veltīta cilvēku uzvedību izskaidrojošiem motīviem. Tiek apskatīta dažādu valstu ekonomiskās attīstības radītāju saikne ar korupcijas uztveres indeksu OECD valstīs. Darba secinājumos tiek izvirzīti priekšlikumi par korupcijas mazināšanas iespējām.
Atslēgas vārdi korupcijas sociāli ekonomiskās sekas
Atslēgas vārdi angļu valodā Corruption social economic consequences
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2017 18:50:53