Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids inženiera profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums "Daugmales pagasta 20 kV un 0,4 kV elektroapgādes tīkla rekonstrukcija"
Nosaukums angļu valodā "Daugmales commune 20 kV and 0,4 kV power supply network reconstruction"
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs Sergejs Kutkovičs
Recenzents Kārlis Timmermanis
Anotācija Inženierprojektā veikta 20 kV gaisvadu līnījas A-01 posma pārbūve par kabeļlīnīju, 20/0,4 kV apašstacijas T-0119 nomaiņa uz jaunu KTAb apakšstaciju, kā arī divu 0,4 kV barojošo zemsprieguma līniju Z-0119-1 un Z-0105-4 rekonstrukcija, nomainot esošās zemsprieguma gaisvadu līnijas pret jaunām kabeļu elektroapgādes līnijām. Inženierprojektā tika apskatīti tehniskie jautājumi, kas saistīti ar elektroapgādi, un ekonomiskie jautājumi, kas attiecas uz izmaksām. Inženierprojekta gaitā veikta elektroapgādes situācijas analīze, izvēlētas, izstrādātas elektroapgādes shēmas, veikti īslēguma strāvu aprēķini, veikta iekārtu un aparātu izvēlē kā arī izstrādāta ekonomiskā daļa. Projekta ietvaros paredzēts ielu apgaismojums sniedzot autovadītājiem, iedzīvotājiem papildus drošību uz ceļa diennakts tumšajā laikā. Inženierprojekta paskaidrojošais raksts izpildīts uz 121 A4 formāta lapas, kurās ietverts tehniskais un ekonomiskais aprēķins, grafiskā daļa izpildita uz A2 un A1 formāta lapām. Darbs satur 98 lpp teksta, 15 attēlus, 28 tabulas, 2 pielikumus, 32 informācijas avotus un 9 rasējumus.
Atslēgas vārdi REKONSTRUKCIJA, ELEKTROAPGĀDE, DROŠUMS
Atslēgas vārdi angļu valodā RECONSTRUCTION, POWER SUPPLY, SAFETY
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2017 16:08:34