Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide telekomunikāciju uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Quality Management System in the Telecommunication Company"
Autors Inuta Dzērve
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Dr.oec., Raimonda Liepiņa
Recenzents Mg.oec., Kaspars Paupe
Anotācija Dzērve I. Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide telekomunikāciju uzņēmumā /I.Dzērve, R. Liepiņa. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2017. - 96. lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 96. lpp., tajā iekļauti 17 attēli, 33 tabulas, 2 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 48 avoti latviešu valodā, 13 angļu valodā un 1 krievu valodā. Darbam pievienoti 11 pielikumi. Darba mērķis ir paaugstināt uzņēmuma klientu apkalpošanas procesu un iekšējo auditu veikšanas procesu efektivitāti par 5%. Pirmajā darba daļā izklāstīti kvalitātes vadība sistēmas teorētiskie aspekti, speciālā literatūru par klientu apkalpošanu un aprakstītas maģistra darbā pielietojamām metodes. Otrajā darba daļā aprakstīts pētāmais uzņēmums un tā kvalitātes vadības sistēma. Identificēti galvenie procesi un pilnveidojamie aspekti procesu shēmā un procesos. Trešajā darba daļā, praktiski pielietojot teorētiskajā daļā aprakstītās metodes, izstrādāti secinājumi un argumentēti priekšlikumi uzņēmuma klientu apkalpošanas procesu pilnveidei, iekšējā audita veikšanas procesa un kvalitātes vadības sistēmas pilnveidei. Veikts šo priekšlikumu ekonomiskais aprēķins un sastādīts priekšlikumu ieviešanas plāns. Secināts, ka ieviešot 14 priekšlikumus par uzņēmuma iekšējā audita veikšanas procesa un kvalitātes vadības sistēmas pilnveidi, kā arī ieviešot 9 priekšlikumus par uzņēmuma klientu apkalpošanas procesu pilnveidi tiks paaugstināta uzņēmuma klientu apkalpošanas procesu un iekšējo auditu veikšanas procesu efektivitāte par 5%.
Atslēgas vārdi Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide
Atslēgas vārdi angļu valodā Improvement of Quality Management System
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2017 15:25:58