Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Īpašuma veidi un to novērtēšana"
Nosaukums angļu valodā "Types of Properties and Their Valuation"
Autors Žanna Mavrikova
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Voronova Irina
Recenzents Marinska Karina, Mg.oec., LR SM Autosatiksmes departamenta Autoceļu nodaļas vecākā referente
Anotācija Bakalaura darba temats ir „Īpašuma veidi un to novērtēšana”. Darbam ir noteikts mērķis - klasificēt īpašumu pēc tā veidiem, sniegt īpašuma raksturojumu un pielietojot trīs galvenus vērtēšanas paņēmienus, noteikt īpašuma turgus vērtību. Darbs sastāv no divām pamatdaļām – teorētiskās un praktiskās. Analitiskā daļā autors pēta tēmas teorētisko bāzi. Tiek aprakstīta īpašumu daudzveidība, vērtēšanas pieejas un ar vērtēšanu saistītie pamatjēdzieni. Izveidots apkopojums un izvēlēts īpašuma veids – nekustamais īpašums, kam tiek veikts novērtējums, pielietojot trīs vērtēšanas pieejas. Praktiskā daļā tiek izvēlēts nekustāmā īpašuma vērtējamais objekts – divstāvu biroju ēka. Apkopota galvenā informācija par objektu un veikts tirgus vērtības aprēķins, pielietojot trīs vērtēšanas metodes: tirgus datu salīdzināšanas, ieņēmumu un izdevumu metodes, kā arī tika veikta biroju ēkas piespiedu pārdošanas vērtība. Darbs tiek uzrakstīts latviešu valodā. Darbā ir 54 lapaspuses, ieskaitot titullapu, anotāciju, secunājumus un priekšlikumus un izmantotās literatūras un avotu sarakstu. Tajā ir iekļautas 9 tabulas, 7 attēliem. Darba izstrādei izmantoti 23 literatūras un citu avotu vienības.
Atslēgas vārdi Īpašums, tirgus vērtība, vērtēšanas metodes, nekustamais īpašums
Atslēgas vārdi angļu valodā Property, market value, assessment methods, Real Estate
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2017 14:50:40