Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Apdrošināšanas starpnieku novērtēšanas modelis Latvijas tirgū"
Nosaukums angļu valodā "Insurance Broker Assessment Model in the Latvian Market"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Voronova Irina
Recenzents Fedotova Kristīne, docente, Dr.oec. RTU BUNĪ ekonomikas institūts
Anotācija Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, darbs sastāv no trīs nodaļām: analītiskās, teorētiskās un rezultātu aprobācijas daļas, kā arī secinājumiem, priekšlikumiem un viena pielikuma. Darba apjoms ir 98 lpp., tajā iekļauti 20 attēli, 30 tabulas, 20 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 35 avoti latviešu, 14 angļu, 5 krievu un 1 ukraiņu valodā. Darba mērķis ir balstoties uz publiski pieejamo informāciju, izstrādāt reitingu sistēmu, ar kuras palīdzību ir iespējams novērtēt apdrošināšanas brokerus. Analītiskā daļā tiek apskatīta apdrošināšanas nozares likumdošana un statistiskie dati, tiek izpētīti apdrošināšanas starpniecības tirgus dalībnieki un attīstības tendences Latvijā. Teorētiskajā daļā tiek izpētīts reitingu piešķiršanas process un reitingu veidošanas piemēri dažādās nozarēs. Tiek apskatītas vairākas reitingu veidošanas metodes un daļas nobeigumā tiek izveidots apdrošināšanas starpnieku novērtēšanas modelis. Rezultātu aprobācijas daļā tiek noteikti vērtēšanas kritēriji un apakškritēriji. Tiek izveidota vērtēšanas skala, pēc kuras tiek vērtētas apdrošināšanas brokeru sabiedrības. Pēc aprēķinu veikšanas, tiek sastādīts apdrošināšanas brokeru reitings. Pētījumā secināts, ka apdrošināšanas pakalpojumi Latvijā pēdējos gados kļūst ar vien populārāki un lielu daļu apdrošināšanas tirgus ieņem apdrošināšanas brokeri. Saskaņā ar Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas datiem, apdrošināšanas brokeru daļa Latvijas apdrošināšanas tirgū 2015.gadā bija 42 %. Šobrīd Latvijā ir 81 apdrošināšanas brokeru sabiedrības, bet ne visas ir pietiekoši augstā līmenī, lai sniegtu klientam vislabāko servisu. Novērtējot apdrošināšanas brokeru sabiedrības, vislielāko punktu skaitu ieguva APDROŠINĀŠANAS UN FINANSU BROKERS, kas reitingā ieguva pirmo vietu. Autore iesaka Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijai, balstoties uz publiski pieejamo informāciju, izveidot apdrošināšanas brokeru reitinga sistēmu. Reitinga veidošanā būtu nepieciešams sasaukt ekspertu grupu, kurā ietilps nozares speciālisti, lai noteiktu vērtējamos kritērijus un to nozīmīgumu. Būtu vēlams iesaistīt arī apdrošināšanas sabiedrības pārstāvjus, lai veiktu apdrošināšanas brokeru novērtējumu no sadarbības puses.
Atslēgas vārdi apdrošināšana, apdrošināšanas starpnieki, apdrošināšanas brokeri, reitings.
Atslēgas vārdi angļu valodā insurance, insurance brokers, insurance brokers, rating.
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2017 22:53:49