Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Jauna produkta ražošanas ieviešanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project on Launching New Product Manufacturing Process"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Balabka Normunds
Recenzents Andersone Ieva, docente, Dr.oec., RTU IUV katedra
Anotācija Anotācija Darba autors: Gundars Dzenis Darba tēma: Jauna produkta ražošanas ieviešanas projekts Darba veids: bakalaura darbs Studiju programma: Uzņēmējdarbība un vadīšana Darba zinātniskais vadītājs: Normunds Balabka Prakt.docents, Mg.oec. Darba apjoms: 89 lpp., 62 informatīvie avoti, 15 attēli un 20 tabulaS. Atslēgas vārdi: izglītības politika, pēctecība, institucionālisms Pētījuma mērķis: izstrādāt priekšlikumus jauna produkta ražošanas ieviešanas projektam. Pētījuma uzdevumi: 1. Veikt uzņēmuma saimnieciskās darbības analīzi; 2. Veikt iekšējās un ārējās vides analīzi; 3. Veikt ekonomisko pamatojumu; 4. Izvirzīt secinājumus, izstrādāt prognozes un priekšlikumus. Darba saturs: Pētījums ir veikts, lai izstrādātu priekšlikumus jauna produkta ražošanas ieviešanas projektam koksnes atlikumu pārstrādē. Pētījums sastāv no trīs daļām – analītiskās daļas, pētījumu daļas un aprēķina daļas. Pētījuma metodes: salīdzināšanas, grupēšanas, grafiskās metodes. Darba rezultāti: Izpētīta jauna produkta ražošanas ieviešanas projekta lietderība, veikti aprēķini koksnes atlikumu efektīvai pārstrādei kokapstrādes uzņēmumā “Skabarga” Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novads. Darba izmantojamība: Pētījuma ietvaros gūtos rezultātus ir iespējams izmantot kā informācijas avotu kokskaidu brikešu ieviešanas projektam, kā arī sastādot biznesa plānu minētā projekta īstenošanai.
Atslēgas vārdi Izpētīta jauna produkta ražošanas ieviešanas projekta lietderība, veikti aprēķini koksnes atlikumu efektīvai pārstrādei kokapstrādes uzņēmumā “Skabarga” Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novads. Darba izmantojamība: Pētījuma ietvaros gūtos rezultātus ir iespējams izmantot kā informācijas avotu kokskaidu brikešu ieviešanas projektam, kā arī sastādot biznesa plānu minētā projekta īstenošanai.
Atslēgas vārdi angļu valodā Research on new production introduction project utility, calculations on efficient processing of wood waste at the wood processing company “Skabarga” Spunģēni, Krustpils municipality, Krustpils region. Suitability: The results developed in this research can be used as an informative source for sawdust briquettes implementation project, as well as for preparation of business plan for the project.
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 19.05.2017 15:01:53