Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Pārtikas ražošanas uzņēmuma darba aizsardzības sistēmas pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Food Production Enterprise Labor Protection System Improvement Project"
Autors Ņina Podiņa
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.psih., S.Reinfelde
Recenzents Mg.darb.aizs., lekt. J.Bartušauskis
Anotācija Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Podiņa N., Pārtikas ražošanas uzņēmuma darba aizsardzības sistēmas pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts/Vadītāja: Reinfelde S. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2017. – 83 lpp. Diplomprojekta apjoms: 83 lapas; darbā iekļautas 22 tabulas; 19 attēli; darbam pievienoti 5 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantots 41 literatūras avots, t.sk. Latvijas Republikas likumi un Ministru kabineta noteikumi, interneta resursi, vispārējā un speciālā literatūra, profesionālā literatūra personāla vadīšanā, ergonomikā un darba aizsardzības risku vadīšanā, publiski pieejamās datu bāzes, oficiālā statistika, Rīgas Tehniskās universitātes pasniedzēju lekciju materiāli, uzņēmuma nepublicētie materiāli, kā arī diplomprojekta autores veiktie speciālie apsekojumi, t.i. aptauja. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Darba pirmajā daļā (Analītiskā daļa) apskatīts ražošanas process un veikta uzņēmuma darba vides riska faktoru novērtēšana. Darba otrajā daļā (Teorētiskā daļa) darba autore apkopo svarīgākos pārtikas ražošanas uzņēmuma darba aizsardzības sistēmas elementus, apraksta darba vides risku novērtēšanas metodes un apskata darbinieku apmācības metodes darba aizsardzības sistēmas nodrošināšanai. Darba trešajā daļā (Projekta aprēķinu daļa), izmantojot Somijas 5 baļļu matricas un SGR ergonomisko riska faktoru novērtēšana metodi, tiek atrasti darba aizsardzības sistēmas trūkumi. Izstrādāti pārtikas ražošanas uzņēmuma darbinieku profesionālo prasmju pilnveidošanas pasākumi: karjeras izaugsmes plāns esošam darba aizsardzības speciālistam; maiņu vecāko kvalifikācijas celšana, uzlabota darbinieku informēšana par darba aizsardzību, iesaistot darbiniekus darba vides risku novērtēšanā un profilakses pasākumu izpildē. Piedāvāts līgums pārtikas ražošanas uzņēmuma darbinieku studiju realizēšanai darba aizsardzības jomā, finansējot studijas no uzņēmuma līdzekļiem.
Atslēgas vārdi pārtikas ražošanas uzņēmuma darba aizsardzības sistēmas pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Food Production Enterprise Labor Protection System Improvement Project
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 19.05.2017 13:44:21