Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Fiziskie un psihosociālie darba riski strādājošiem namu apsaimniekošanas uzņēmumos un to novēršanas iespējas
Nosaukums angļu valodā Physical and psychosocial work risks of employees working at house management companies and their prevention options
Autors Kristaps Šperliņš
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Ž.Roja
Recenzents Mg.darba aizsardz. Ē.Kamergrauzis
Anotācija Maģistra darba autors: Kristaps Šperliņš Maģistra darba vadītāja: Ženija Roja, Dr. med., asoc. prof. Maģistra darba tēma: “Fiziskie un psihosociālie darba riski strādājošajiem namu apsaimniekošanas uzņēmumos un to novēršanas iespējas” Galvenie aplūkotie jautājumi un rezultāti: Darba aizsardzībā fiziskie un psihosociālie riski uzskatāmi kā mūsdienu progresējošākie darba vides riski. Namu apsaimniekošanas uzņēmumos nodarbinātie ir pakļauti dažādiem nozīmīgiem ergonomiskiem un psihosociālie riskiem. Maģistra darba teorētiskajā daļā analizētas darba aizsardzības tendences, analizēti iespējamie fiziskās slodzes riski, psihosociālie darba vides riski un aprakstīta šo risku novērtēšana, un ietekme uz darbinieku veselību un drošību. Otrajā daļā aprakstīts uzņēmums, tā struktūra. Analizēta darba aizsardzības sistēma uzņēmumā, akcentējot nepieciešamos uzlabojumus. Veikta visu darba vides risku novērtēšana, izmantojot Somijas 5 baļļu metodi. Veikta ergonomisko risku un psihosociālo risku novērtēšana namu apsaimniekošanas uzņēmumā, pielietojot SGR-A, SGR-C, ĀEK un NASA-TLX risku novērtēšanas metodes un izmantota nodarbināto aptauja gan biroja darbiniekiem, gan celtniekiem, santehniķiem un citām profesijām. Trešajā daļā izstrādāti preventīvie (novēršanas) pasākumi ergonomisko un psihosociālo risku samazināšanai namu apsaimniekošanas uzņēmumos. Maģistra darbā izmantotie informācijas avoti: Maģistra darba bibliogrāfiskais saraksts ietver 45 literatūras avotus. Darbā izmantotie materiāli ir Latvijas republikas esošie normatīvie akti darba aizsardzības jomā, speciālā literatūra (latviešu, ārzemju), informācija no interneta un uzņēmuma nepublicētie dati. Maģistra darba apjoms: Darbā ir 3 daļas un darbs sastāv no 98 lapām. Darbā ir iekļautas 16 tabulas un 50 attēli. Maģistra darbs ir rakstīts latviešu valodā. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Šperliņš K. Fiziskie un psihosociālie darba riski strādājošajiem namu apsaimniekošanas uzņēmumos un to novēršanas iespējas Maģistra darbs/Darba vadītāja Ž. Roja – Datorsalikums – Rīga: RTU, 2017. – 98 lpp.
Atslēgas vārdi Namu apsaimniekošana, darba vide, ergonomika, fiziskie un psihosociālie riski.
Atslēgas vārdi angļu valodā House management, ergonomics, physical and psychosocial work risks.
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 19.05.2017 12:56:42