Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Uzņēmuma attīstības novērtēšana un nodrošināšana"
Nosaukums angļu valodā "Assessment and Provision of Company Development"
Autors Artūrs Staveckis
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Voronova Irina
Recenzents Kamols Uldis, docents (prakt.), Mg.oec., RTU TAPPE katedra
Anotācija Bakalaura darba autors: Artūrs Staveckis Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., profesore Irina Voronova Bakalaura darba temats: „Uzņēmuma attīstības novērtēšana un nodrošināšana” Bakalaura darba apjoms: 71 lpp, 15 tab., 24 att. un 18 formulas. Bakalaura darba izmantotie materiāli: Darba izstrādē tika izmantoti dažādi informācijas avoti, t.sk. zinātniskā literatūra, zinātniskās publikācijas dažādos elektroniskajos resursos, CSB, CSDD, Lursoft, Firmas.lv datubāzes, interneta avoti, SIA “LATINA BALTICS” un SIA “XL PARTS” pārskatu dati, abu uzņēmumu nepublicētie dati. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Tirgus potenciāls šajā nozarē ir izmantots tikai uz 75%, kas dod uzņēmumiem potenciālo iespēju pilnveidoties un piesaistīt jaunus klientus. Uzņēmuma attīstības nodrošināšanai ir nepieciešana regulāra nozares situācijas analīze, lai laicīgi sekotu visām tirgus pārmaiņām – tirgus potenciāla novērtēšana, konkurētspējas analīze, sortimenta pilnveidošana atbilstoši klientu prasībām, stratēģisko risinājumu pielietošana. Uzņēmumu klientu bāzes apvienošana nodrošina sinerģijas efekta panākšanu, uzlabojot tirgus pozīciju nozarē un paplašinot darbības virzienus. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Staveckis, A. Uzņēmuma attīstības novērtēšana un nodrošināšana: Bakalaura darbs/Zinātn.vadītāja Voronova I. – Datorsalikums. – Riga: RTU, 2017. – 71 lpp.
Atslēgas vārdi Uzņēmuma attīstība, klientu bāze, novērtēšana, nodrošināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Company development, customer base, assessment, provision
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 19.05.2017 12:46:28