Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Darba produktivitātes paaugstināšanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project on Productivity Improvement"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Kozlovskis Konstantins
Recenzents Tambovceva Tatjana, prof., Dr.oec., BUNĪ ekonomikas un vadīšanas kat.
Anotācija Diplomprojekta autors: Jānis Immers Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Docents, Dr.oec. Konstantīns Kozlovskis Diplomprojekta temats: “Darba produktivitātes paaugstināšanas projekts” Diplomprojekta apjoms: Darbs sastāv no ievada, trīs daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 68 lappuses, kas sevī ietver 22 attēlus, 15 tabulas, 3 formulas un 24 izmantotās literatūras avotus, un 1 pielikumu. Diplomprojektā izmantotie materiāli: Diplomprojekta darbā tika izmantota mācību literatūra, Centrālās statistikas pārvaldes dati, Lursoft dati, LR normatīvie akti, PTAC dati, uzņēmuma publicētā un nepublicētā informācija un iekšējie dokumenti. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Diplomprojektā tika izanalizēta uzņēmuma darbība, finanšu rādītāji, darba spēks un tā analīze, darbinieku produktivitātes rādītāju analīze. Tika pētīta iespēja ieviest Centrālās līgumu sagatavošanas nodaļas Latvijā darbinieku motivācijas sistēmu, novērst komunikācijas trūkumu, novērst līgumu apstrādes sadales nepilnības un uzlabot kredītlīgumu datorprogrammas veiktspēju. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Immers J. Darba produktivitātes paaugstināšanas projekts: Diplomprojekts / Zinātniskais vadītājs Kozlovskis K. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2017. – 68 lpp.
Atslēgas vārdi Darba produktivitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā Productivity
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 19.05.2017 12:40:26