Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Bankas personāla vadīšanas pilnveidošanas projekts pārmaiņu laikā"
Nosaukums angļu valodā "Project on Bank Personnel Management Improvement during the Transition Period"
Autors Elīna Medne
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Langenfelde Laura
Recenzents Ščeulovs Deniss, asoc.profesors, Dr.oec., RTU IUV katedra
Anotācija Medne E.: Bankas personāla vadīšanas pilnveidošanas projekts pārmaiņu laikā Diplomprojekts/ Vadītājs - L.Langenfelde - Rīga: RTU, IUV katedra, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 2017. – 58 lpp. Diplomprojekts rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 58 lpp., tajā iekļauti 10 attēli, 12 tabulas, 3 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 18 avoti latviešu, 2 angļu. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Diplomprojekta mērķis ir veikt izveidot bankas personāla plānošanas un iekšējās komunikācijas projektu pārmaiņu periodā un izstrādāt vadītāju apmācības programmu pārmaiņu vadīšanā. Analītiskajā daļā ir raksturota uzņēmuma darbība, organizatoriskā struktūra un personāla sastāvs, kā arī aprakstīti uzņēmums “Vasara” personāla vadīšanas procesi un noteiktas galvenās problēmas. Teorētiskā daļa sastāv no teorētiskā apraksta par personāla plānošanu, komunikācijas veidiem un kanāliem, kā arī teorija par apmācību un vadītāju apmācību veidošanu. Projekta daļa sastāv no trīs projektiem. Personāla plānošanas projektā tika veikta plānošana personālam, kurā tika aprēķināts, cik papildus darbiniekus ir nepieciešams pieņemt darbā, lai nodrošinātu nepārtrauktu un laicīgi darbu izpildi. Iekšējās komunikācijas projektā tika veidota informācijas aprites shēma un vadītāju apmācības projektā izstrādāts plāns vadītāju apmācību procesam.
Atslēgas vārdi Personāla vadība bankā
Atslēgas vārdi angļu valodā Human Resource Management in bank
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 19.05.2017 12:32:26