Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Ražošanas uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas iespējas"
Nosaukums angļu valodā "Production Company’s Performance Improvement Possibilities"
Autors Artjoms Reinicāns
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Šatrevičs Vladimirs
Recenzents Ciemleja Guna, docente, Dr.oec., RTU UFE katedra
Anotācija Bakalaura darba autors: Artjoms Reinicāns Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec., RTU lekt. Vladimirs Šatrevičs Bakalaura darba temats: “Ražošanas uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšana” Bakalaura darba apjoms: 67 lapas, kurās ietvertas 20 tabulas, 11 attēli, 33 formulas. Darba teorētiskā daļa sastāv no 4 nodaļām, praktiskā daļa – no 3 nodaļām un 9 apakšnodaļām. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Bakalaura darba izmantotie materiāli: Speciāla un vispārēja ekonomiska literatūra, dažādi elektroniskie resursi, uzņēmuma nepublicētie materiāli un mācību līdzekļus – kopā 26 literatūras avots. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darbā apskatīti teorētiskie jautājumi, saistītie ar bakalaura darba tēmu, raksturots pētījumu objekts SIA “Lola Dizains” un novērtēts uzņēmuma finansiālais stāvoklis, aprēķināti rādītāji, kas raksturo uzņēmuma darbības efektivitāti, apskatīta iespēja paaugstināt uzņēmuma darbības efektivitāti un ar ekonomiskiem aprēķiniem pamatots jaunas iekārtas ieviešanās izdevīgums. Secinājumi un priekšlikumi apkopo darba galvenos rezultātus.
Atslēgas vārdi ražošana, uzņēmums
Atslēgas vārdi angļu valodā manufactoring,
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 19.05.2017 12:02:52