Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Uzņēmējdarbības attīstības iespējas ostā"
Nosaukums angļu valodā "Business Development Opportunities in a Port"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Jānis Kuškins
Recenzents Vladimirs Šatrevičs, docents, RTU IUV katedra
Anotācija Bakalaura darba autors: Artjoms Grigorjans Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec., pr.doc. Ilona Ezera. Bakalaura darba temats: „Darbinieku motivācijas sistēmas pilnveidošana uzņēmumā”. Bakalaura darba apjoms: 57 lapaspuses, 10 tabulas, 18 attēli, 1 pielikums Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darba teorētiskajā daļā veikts motivācijas jēdziena un motivācijas būtības analīze, pamata motivācijas teoriju novērtējums, Latvijas darba tirgus raksturojums. Darba praktiskajā nodaļā tiek raksturota lidsabiedrības AS „airBaltic Corporation” darbība un novērtēta uzņēmumā pastāvošā darbinieku motivācijas sistēma. Veikta darbinieku anketēšana un iegūto datu apkopošana un analīze. Rezultātā darba autors izdarīja secinājumus un izstrādāja priekšlikumus. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Grigorjans A. Darbinieku motivācijas sistēmas pilnveidošana uzņēmumā: Bakalaura darbs/zinātn. vadītāja Ezera I. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2017. – 57 lpp.
Atslēgas vārdi motivācija sistēma, motivācijas teorijas, darbinieki, airBaltic.
Atslēgas vārdi angļu valodā motivation system, motivation theories, employees, airBaltic.
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 19.05.2017 09:54:56