Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Elektrotehnoloģiju datorvadība
Nosaukums Viedo elektrisko tīklu datu pārraides sistēmu izpēte un optimizācija
Nosaukums angļu valodā Smart Electrical Network Data Transmission System Research and Optimization
Struktūrvienība 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments
Darba vadītājs I.Uteševs
Recenzents
Anotācija Maģistra darbā ir izpētīta viedo elektrisko tīklu datu pārraides sistēma un ir izstrādāta šīs sistēmas optimizācija. Darba 1. nodaļā ir izpētīta viedo elektrotīklu datu pārraides sistēma. Ir apskatīts viedo elektrotīklu attīstības plāns un perspektīvas, nodefinētas šim tīklam izvirzītas prasības. Izpētītas viedo elektrotīklu datu pārraides tehnoloģijas, kā arī AS “Sadales tīkls” viedtīklu arhitektūra un darbības principi. Darba 2. nodaļā ir izdarīta viedo elektrotīklu datu pārraides sistēmas analīze. Ir izanalizētas un salīdzinātas PLC un radio sakaru datu pārraides tehnoloģijas. Ir izdarīta AS “Sadales tīkls” viedo elektrotīklu iespēju analīze un aprakstīts datu pārraides sistēmas optimizācijas objekts. Darba 3. nodaļā ir veikta viedo elektrotīklu datu pārraides sistēmas optimizācija, integrējot to elektrotīkla tehnoloģisko traucējumu lokalizācijas procesā. Ir aprakstīts, kā, analizējot viedo elektrotīklu datu pārraides sistēmas datus, var optimālāk izmantot šīs sistēmas resursus un praktiski pielietot tos elektrotīkla ekspluatācijas procesā. Ir izstrādāti viedo elektrotīklu datu pārraides sistēmas un tehnoloģisko traucējumu lokalizācijas integrētie algoritmi. Darba 4. nodaļā ir izdarīta optimizācijas metodes analīze. Ir aprakstīts, kā optimizācijas metode var sniegt ieguvumu elektroenerģijas piegādes operatoram un paaugstināt elektroapgādes drošumu. Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, un tas sastāv no ievada, 4 nodaļām un secinājumiem. Darba apjoms ir 87 lapaspuses. Darbs satur 39 attēlus un tajā ir izmantoti 21 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Viedie, elektrotīkli, sistēma, izpēte, optimizācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Smart, electrical, network, research, optimization
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 19.05.2017 02:28:31