Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Mikrouzņēmuma nodokļa ietekme uz mikrouzņēmuma darbību”
Nosaukums angļu valodā “ Impact of the Micro - Enterprise Tax on Activities of a Micro -Enterprise”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs I.Jevinga
Recenzents J.Ē.Niedrītis, RTU asoc.profesors. Dr.oec.
Anotācija Bakalaura darba tēma: Mikrouzņemuma nodokļa ietekme uz mikrouzņēmuma darbību. Mikrouzņēmuma nodoklis un to izmaiņas ir būtiskas mikrouzņēmuma darbībai No mikrouzņēmuma nodokļa likmes ir ļoti atkarīgs, vai mikrouzņēmums varēs turpināt savu darbību vai nē, tāpēc ir būtiskas MUN likmes izmaiņas. Uz šo brīdi ir ļoti daudz konkurētspējīgie mikrouzņēmumi, tāpēc ir ļoti svarīgi uzņēmuma darbības rezultāti un konkurētspēja ir atkarīga no vadītāju prasmes, pieredzes un spējas pieņemt pareizus lēmumus. Pētījuma objekts - Mikrouzņēmuma nodoklis Latvijā, pētījuma priekšmets - Mikrouzņēmuma nodokļa loma valsts budžetā un to ietekme uz mikrouzņēmuma darbību. Bakalaura darba mērķis ir analizēt mikrouzņēmuma nodokļu likmju izmaiņu lomu mikrouzņēmuma darbībā. Darba uzdevumi: raksturot Mikrouzņēmuma nodokļa būtību, apskatot tā galvenos elementus, analizēt nodokļu likmju izmaiņu ietekmi uz mikrouzņēmuma finansiālo stāvokli, dot secinājumus un izvirzīt priekšlikumus mikrouzuzņēmuma nodokļa pilnveidošanai Latvijā. Bakalaura darbs sastāv no trijām daļām. Pirmā daļa ir teorētiska, tajā tiek apskatīta Nodokļu un nodevu sistēma Latvijā, kā arī apskatīti jautājumi, saistīti ar nodokļa būtību un mikrouzņēmuma galveno aspektu raksturojumu. Otrajā daļā tiek aplūkots mikrouzņēmuma nodoklis valsts budžetā, tiek pētītas mikrouzņēmuma nodokļa sadales kā arī veikta mikrouzņēmuma nodokļa maksātāju dinamikas analīze. Trešajā daļā tiek pētīta mikrouzņēmuma nodokļa likmju ietekme uz mikrouzņēmuma finansiālo stāvokli. Darba apjoms ir 52 lappuses. Darbs sastāv no trim daļām. Darbā ievietotas 20 tabulas, 10 attēli, 3 formulas, tika izmantoti 20 bibliogrāfiskie avoti.
Atslēgas vārdi Mikrouzņēmuma nodokļa ietekme uz mikrouzņēmuma darbību
Atslēgas vārdi angļu valodā Impact of the Micro - Enterprise Tax on Activities of a Micro -Enterprise
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2017 21:53:07