Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Akcīzes nodokļa degvielai likmju izmaiņu ietekme uz budžeta ieņēmumiem un vides piesārņojumu”
Nosaukums angļu valodā “Impact of the Changes in Fuel Excise Tax Rates on the State Budget Revenues and Environmental Pollution”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs J.Ē.Niedrītis
Recenzents V.Gromule, Rīgas starptautiskās autoostas valdes priekšsēdētāja, Dr.sc ing.
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Akcīzes nodokļa degvielai likmju izmaiņu ietekme uz budžeta ieņēmumiem un vides piesārņojumu”. Darba galvenais mērķis ir izstrādāt ieteikumus akcīzes nodokļa degvielai izmaiņām un izpētīt to, kā akcīzes nodokļa likmju izmaiņas degvielai ietekmē dažādas jomas – gan ieņēmumus valsts budžetā, gan kā tas atspoguļojas iedzīvotāju ikdienā, labklājībā, gan arī kā akcīzes nodoklis degvielai ir saistīts ar vides piesārņojumu. Darbs sastāv no ievada, trīs daļām, astoņām nodaļām, kā arī secinājumiem, priekšlikumiem un bibliogrāfiskā saraksta. Darbā pirmajā daļā tiek veikta vispārīga izpēte par situāciju Latvijā – nodokļu slogu, kāds balstās uz iedzīvotājiem, kā arī dažādiem rādītājiem, kas atspoguļo iedzīvotāju dzīvi Latvijā, tiek pētīta transporta loma dažādās tautsaimniecības nozarēs, kā arī balstoties uz pašreizējām aktualitātēm politikā, darba autore īpašu lomu pievērsusi arī plānotajai akcīzes nodokļa reformai, kas skars arī degvielu. Darba otrā daļa veltīta, galvenokārt, statikas datiem – tiek atspoguļotas nodokļu likmes, ieņēmumu valsts budžeta, kā arī pētīts degvielas tirgus Latvijā, tā īpatnības, kā arī salīdzinājums ar citām valstīm, kā arī izveidota neliela intervija, lai atspoguļotu degvielas un akcīzes nodokļa degvielai lomu Latvijas iedzīvotāja dzīvē. Darba pētījums tiek veikts anketas formā, kurā tiek atspoguļoti iedzīvotāju-autovadītāju paradumi, kas saistīti ar pārvietošanos ar auto un degvielu, kā arī izpētīts tas, kāds ir iedzīvotāju viedoklis par degvielas cenām, iespējamām likmju maiņām un gaidāmo reformu, kas skars degvielas cenas. Bakalaura darba noslēgumā tiek atspoguļoti autores sagatavoti secinājumi par darba gaitā izpētīto, kā arī izvirzīti vairāki priekšlikumi, lai situāciju varētu uzlabot. Darbs sastāv no 53 lapām, 2 pielikumiem, 4 tabulām, 24 attēliem un darba sagatavošanā tika izmantoti 29 interneta un literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Akcīžes nodoklis
Atslēgas vārdi angļu valodā Excuse tax
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2017 12:20:06