Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums “Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas pilnveidošana Rīgā”
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Property Tax Administration in Riga"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Asoc.prof. I. Judrupa
Recenzents Prof. K. Didenko
Anotācija Maģistra darba tēma ir “Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas pilnveidošana Rīgā”, darba autore Santa Garklāva, zinātniskā darba vadītāja ir profersore Dr.oec. Ilze Judrupa. Latvijā šobrīd tiek aktīvi diskutēts par nekustamā īpašuma nodokļa politiku. Nepilnīgie kadastrālās vērtības noteikšanas kritēriji un nodokļu likmes iedzīvotājiem ar vidējiem un zemiem ienākumiem rada neatbilstoši lielu nodokļu slogu, kā rezultātā šobrīd tiek domāts par to, kā samazināt nekustamā īpašuma nodokļa slogu iedzīvotājiem, lai nekustamā īpašuma nodokļa apmērs būtu samērīgs iedzīvotāju ienākumiem. Rīgas pilsētā nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu veic Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde. Pētījuma mērķis ir izpētīt nekustamā īpašuma nodokļa lomu pašvaldības budžetā, veikt nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas analīzi, konstatēt problēmas un izstrādāt priekšlikumus nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas pilnveidošanai. Pētījumā tika apskatīta nekustamā īpašuma nodokļa attīstības vēsture, būtība, kā arī nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Tika analizēti nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi, noteiktas problēmas nekustamā īpašuma nodokļa jomā, apskatītas aktualitātes, kas saistītas ar nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu. Noslēgumā tika sniegti priekšlikumi nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas pilnveidošanai kā arī veikti aprēķini, kā ieteiktās nekustamā īpašuma nodokļa izmaiņas varētu ietekmēt pašvaldības budžetu. Maģistra darba apjoms ir 103 lappuses, tajā iekļautas 11 tabulas, 15 attēli, un 2 pielikumi. Pētījumā tika izmantoti normatīvie akti, literatūras avoti, interneta resursi, Rīgas pilsētas pašvaldības publiskie pārskati, Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes nepublicētā informācija.
Atslēgas vārdi Nekustamā īpašuma nodoklis, administrēšana.
Atslēgas vārdi angļu valodā Property tax, administraion.
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2017 12:18:12