Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transporta sistēmu inženierija
Nosaukums Valmieras sabiedriskā transporta tīkla maršrutu analīze un modernizācija ar mērķi palielināt pasažieru plūsmas.
Nosaukums angļu valodā Analysis and Modernization of Valmiera Public Transport Routes with the Aim to Increase Passenger Throughput.
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Aloizs Lešinskis
Recenzents Sergejs Bratarčuks
Anotācija Bakalaura studiju darbs ar projektu daļu „ Valmieras sabiedriskā transporta tīkla maršrutu analīze un modernizācija ar mērķi palielināt pasažieru plūsmas” veidots ar mērķi pasažieru transporta uzņēmumam piedāvāt variantu, kas palīdzētu veikt korekcijas maršrutu tīklā vai kustības regularitatē. Šī piedāvājuma mērķis ir palielināt esošo pasažieru plūsmu, kas viennozīmīgi ir svarīgākais faktors pārvadājumu jomā. Studiju darba teorētiskās daļas pirmajā nodaļā tiek definēti pasažieru pārvadājumi, to veidi un nozīme tautsaimniecībā, kā arī pašu pārvadājumu problēmas un to iespējamie risinājumi. Otrajā nodaļā tiek aprakstīta pasažieru transporta uzņēmuma darbība. Tiek sniegts detalizēts apraksts par katru uzņēmuma darbības virzienu, kas dod ieskatu uz iespējamajām problēmām uzņēmuma iekšienē un ir kā pamats kādu uzlabojumu izstrādāšanai. Trešajā nodaļā tiek aprakstīti pasažieru plūmas noteikšanas galvenie paņēmieni, kuri ir jāizmanto jebkuram konkurentspējīgam uzņēmumam, lai būtu saprotams, kur nepieciešams piestrādāt, lai sasniegtu vēlamos rezultātus. Tiek aprakstītī arī mani izmantotie pētījumi Valmieras pilsētā un paša uzņēmuma datu analīzē. Ceturtajā nodaļā tika aprakstīta mana praktiskā aprēķinu daļa, lai palielinātu pasažieru plūsmu Valmieras pilsētā un piedāvātu uzņēmumam savu variantu pašas plūsmas palielināšanas jautajumā. Aprēķini veikti, balstoties uz sākotnēji uzdotiem datiem par maršruta garumu, autobusa ietilpību un iespējamo pasažieru skaitu. Aprēķini sevī iekļauj arī izmaksas, kādas jāsedz uzņēmumam, lai īstenotu šīs pārmaiņas. Piektajā teorētiskās daļas nodaļā ir veikts procesu uzskaitījums, kurš nepieciešams uzņēmuma darbības efektivitātes uzlabošanai, kas izstrādāts, balstoties uz otrās nodaļas izstrādato pētījumu par uzņēmuma darbības problēmam. Darba apjoms ir 60 lappuses, 19 attēli, sešas tabulas, 14 formulas, 20 literatūras avoti, divi pielikumi un trīs rasējumi.
Atslēgas vārdi Pasažieru plūsma, transports, Valmiera, autobusi
Atslēgas vārdi angļu valodā Passenger flow, transportation, Valmiera, city buses
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2017 11:09:04