Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Tehnisko līdzekļu izmantošanas analīze Rīgas brīvostas muitas kontroles pasākumos”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Technical Means Used in Customs Control at the Riga Freeport”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Valbahs
Recenzents N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Bakalaura darba “Tehnisko līdzekļu izmantošanas analīze Rīgas brīvostas muitas kontroles pasākumos” apjoms ir 54 lpp, 20 attēli, 42 izmantoti izziņas avoti. Bakalaura darbs sastāv no ievada, 4. daļām, 17. nodaļām, 8. apakšnodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Bakalaura darbā izmantotas grāmatas, mācību materiāli, zinātniskie raksti, Latvijas Republikas un Eiropas Padomes regulējošie normatīvie akti, publikācijas internetā, Rīgas brīvostas nepublicētie regulējošie normatīvie akti un iekšējās kārtības noteikumi, nepublicētie statistikas dati. Darba pirmajā daļā tiek vispārīgi aprakstīta Rīgas brīvosta kā uzņēmums, tā vēsturiskā izcelsme, muitas kontrolpunkta “0210” vispārīgs raksturojums. Darba otrajā daļā tiek aprakstīti muitas kontroles īpatnības, kontroles veidu apraksts un piemērojamo pārzbaužu biežums muitas kontrolpunktā “0210”. Darba trešajā daļā veikts tehnisko līdzekļu iedalījums, katra iedalījuma apraksts un to sīkāks iedalījums, kā arī veikts rentgeniekārtu lietošanas statistikas datu analīze. Darba ceturtajā daļā tiek aprakstīti auto un ūdens transportlīdzekļu un konteineru pārbaudes specifika, uzskaitīti nepieciešamie tehniskie līdzekļi, veicot muitas fizisko pārbaudi katra trasporlīdzekļa un konteinera veidam. Tehnisko līdzekļu kompetents pielietojums ir svarīgs muitas pārkāpumu konstatēšanai un novēršanai. Darba tēma ir aktuāla, jo ar katru gadu MKP 0210 palielinās apgrozāmo kravu skaits, tāpēc kompetenti pielietotie tehniskie līdzekļi ir nepieciešami, lai novērstu aizliegto preču nonākšanu brīvā apgrozījumā un palielinātu muitas pārkāpumu atklāšanu. Darba mērķis izpētīt un izanalizēt muitas kontroles pasākumus un to rezultātus, novērtējot muitas tehnisko līdzekļu pielietojumu un ietekmi uz muitas darba rezultātiem Rīgas brīvostas muitas kontrolpunktā 0210 un, pamatojoties uz darbā izstrādātajiem secinājumiem, sniegt priekšlikumus muitas tehnisko līdzekļu pielietojuma pilnveidošanai. Darba beigās tiek izstrādāti secinājumi un sniegti priekšlikumi muitas tehnisko līdzekļu pilnveidošanai.
Atslēgas vārdi Rīgas brīvostas muitas kontroles punkts 0210, MKP 0210, Tehniskie līdzekļi, Tehnisko līdzekļu pielietojums MKP 0210.
Atslēgas vārdi angļu valodā Freeport of Riga customs control checkpoint 0210, CCP 0210, technical means, the use of technical means at CCP 0210.
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2017 16:55:28