Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Dzīvnieku kopšanas un aprūpes personāla darba vides riska faktori un to uzraudzība Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā
Nosaukums angļu valodā Animal Care Staff Work Environment Risk Factors and Monitoring of Riga National Zoo
Autors Uldis Želubovskis
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs J.Ieviņš
Recenzents Prof., Dr.oec. J.Ķipsna
Anotācija ANOTĀCIJA Maģistra darba autors: Uldis Želubovskis. Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., profesors Jānis Ieviņš. Maģistra darba temats: Dzīvnieku kopšanas un aprūpes personāla darba vides riska faktori un to uzraudzība Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā. Maģistra darba apjoms: Maģistra darbs sastāv no 130 lapām, 32 attēla, 27 tabulas, 5 formulas, 13 pielikumi. Maģistra darbā izmantotie materiāli: bibliogrāfiskajā sarakstā ir ietverti 80 informācijas avoti: materiāli un pētījumi par darba aizsardzību, LR normatīvie akti, likumi, darba drošībai veltītie izdevumi un elektroniskie resursi, SIA „Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā” uzņēmuma nepublicētie materiāli. Maģistra darba galvenie rezultāti Teorētiskajā daļā analizēta darba aizsardzības likumdošana Latvijā, kvantitatīvās pētījuma metodes un ergonomisko risku novērtēšanas metodes. Analītiskā daļā darba autors sniedz Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārzā uzņēmuma raksturojumu – zooloģiskā dārza vēsture, darba struktūra. No darba aizsardzības viedokļa izvērtēti veselībai kaitīgie darba vides faktori zooloģiskā dārzā. Uzņēmumā pētīta darba aizsardzības sistēma. Analizēti darbinieku anketēšanas rezultāti. Darba autors veica ergonomisko risku novērtēšanu ar slodzes galveno rādītāju metodi (SGR-A – smaguma celšana un pārvietošana). Papildus darba autors izmantoja ātrās ekspozīcijas kontroles metodi (ĀEK) un ceļamās un pārvietojamās masas limita noteikšanu ar NIOSH vienādojumu. Praktiskā daļā darba autors sniedz priekšlikumus zooloģiskā dārza darba aizsardzības uzraudzības sistēmas pilnveidošanai. Maģistra darbs izstrādāts Latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Personāla darba vides riska faktori un to uzraudzība
Atslēgas vārdi angļu valodā Animal care staff work environment risk factors and monitoring
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2017 13:55:47