Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa nozīme kadastrālā vērtības noteikšanā”
Nosaukums angļu valodā "Role of Real Estate Intended Use in Calculation of Cadastral Value"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Prof. M. Šenfelde
Recenzents Doc. I. Andersone
Anotācija Maģistra darba tēma ir “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa nozīme kadastrālās vērtības noteikšanā”. Darba autore ir Ilze Čevere un darba vadītāja ir profesore Dr.oec. Maija Šenfelde. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis raksturo zemes pašreizējo izmantošanu vai pašvaldības teritorijas plānojumā norādīto atļauto izmantošanu, to nosaka zemes kadastrālās vērtības aprēķināšanai. Latvijā arvien vairāk izskan viedoklis par to, ka kadastrālās vērtības ir neprecīzas un neatspoguļo nekustamā īpašuma patieso vērtību, bet netiek diskutēts par kadastrālās vērtības ietekmējošajiem rādītājiem. Darba mērķis ir izpētīt kāda ietekme nekustamā īpašuma lietošanas mērķim ir kadastrālās vērtības noteikšanā. Darba pirmajā nodaļā tiek sniegts nekustamā īpašuma lietošanas mērķu raksturojums, pētīta to attīstības vēsture, noteikšana atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un to ietekme uz kadastrālo vērtību. Otrajā nodaļā tiek analizēts zemes sadalījums Latvijā pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām no 2013.gada līdz 2017.gadam. Apkopoti apbūves bāzes vērtību diapazoni valstī no 2014.gada līdz 2017.gadam un 2018., 2019.gadam. Apkopota informācija par pētījuma gaitā veikto aptauju, vai sabiedrība ir pietiekami informēta par nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem. Trešajā nodaļā - kadastrālās vērtības aprēķinu daļā tiek veikti kadastrālās vērtības aprēķini, kā mainoties nekustamā īpašuma lietošanas mērķim mainās apbūves zemes kadastrālā vērtība. Pēc pētījumā veiktajiem kadastrālās vērtības aprēķiniem darba autore secina, ka nekustamā īpašuma lietošanas mērķis būtiski ietekmē zemes kadastrālo vērtību. Kā viens no izvirzītajiem darba priekšlikumiem ir, ka sabiedrību ir jāinformē plašsaziņas līdzekļos par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu nozīmi kadastrālās vērtības noteikšanā. Pētījumā tiek izmantoti literatūras avoti, normatīvie akti, interneta resursi, Valsts zemes dienesta pārskati. Darbs sastāv no 3 nodaļām, 6 pielikumiem, 86 lapaspusēm, 15 tabulām, 17 attēliem. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, kadastrālā vērtība.
Atslēgas vārdi Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, kadastrālā vērtība.
Atslēgas vārdi angļu valodā Aim of the use of real estate, cadastral value.
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2017 13:53:47