Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Personāla izaugsmes procesa pilnveidošanas projekts vairumtirdzniecības uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Project on Improvement of Staff Growth Process at a Wholesale Company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Gailīte Sarmīte
Recenzents Aramina Daira, docente (prakt.), MBA, SESMI
Anotācija Diplomprojekta autors: Kitija Straume Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Mg.Psih., RTU lektore Sarmīte Gailīte Diplomprojekta temats: Personāla izaugsmes procesa pilnveidošanas projekts vairumtirdzniecības uzņēmumā Diplomprojekta apjoms: 78 lpp., 6 tab., 31 att. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 25 literatūras avoti. t.sk. LR normatīvie akti, interneta resursi, profesionālā literatūra personāla vadīšanā un personāla apmācībā, kā arī uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā veikta uzņēmuma personāla izaugsmes iespēju plānošanas un nodrošināšanas sistēmas analīze. Teorētiskajā daļā analizēti personāla izaugsmes teorētiskie aspekti un labās prakses piemēri personāla izaugsmes iespēju nodrošināšanas jomā. Projekta aprēķinu daļā izstrādāti trīs projekti uzņēmuma personāla izaugsmes plānošanas un nodrošināšanas procesa pilnveidošanai: darbinieku novērtēšanas procesa uzlabošana, darbinieku apmācību un attīstības plānošanas procesa uzlabošana, talantu attīstības programmas ieviešanas iespējas. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Straume K., Personāla izaugsmes procesa pilnveidošanas projekts vairumtirdzniecības uzņēmumā: Diplomprojekts / Zin. vadītāja Gailīte S. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2017. – 78 lpp.
Atslēgas vārdi Personāla izaugsmes procesa pilnveidošanas projekts vairumtirdzniecības uzņēmumā
Atslēgas vārdi angļu valodā Project on Improvement of Staff Growth Process at a Wholesale Company
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2017 18:31:31