Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Nodokļu optimizācijas iespējas uzņēmumā “Jelgavas tipogrāfija””
Nosaukums angļu valodā “Opportunities for Tax Optimization at the Company “Jelgavas tipografija"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs I.Jevinga
Recenzents V.Gromule, Rīgas starptautiskās autoostas valdes priekšsēdētāja, Dr.sc.ing.
Anotācija Anotācija Bakalaura darbā „Nodokļu optimizācijas iespējas uzņēmumā Jelgavas tipogrāfija”’’ atbilstoši izvirzītajiem pētījuma mērķiem un uzdevumiem ir veikta literatūras analīze, dokumentu un normatīvo aktu analīze. Atbilstoši darba tematikai, tika izstrādātas konkrētas metodes, lai sasniegtu izvirzīto mērķi. Bakalaura darba pētījuma objekts ir uzņēmuma ‘’Jelgavas tipogrāfija’’ SIA nodokļu optimizācijas iespējas. Savukārt pētījuma priekšmeti ir uzņēmuma maksāto nodokļu apmēru analīze un nodokļu sloga aprēķins par 2014., 2015. un 2016. gadu. Pētījuma mērķa sasniegšanai bakalaura darba ietvaros tika veikta Latvijas nodokļu sistēmas izpētīšana, detalizētāk izpētot maksātos nodokļus vienā no Latvijā vadošajām tipogrāfijām un izstrādāt priekšlikumus kā samazināt nodokļu slogu. Darba noslēgumā balstoties uz iegūto informāciju un aprēķiniem. Tika izvērtēts kāds ir nodokļu slogs un izstrādāti priekšlikumi kā samazināt esošo nodokļu slogu un ar matemātiskām darbībām novērtēt vai ieteiktie priekšlikumi palīdzēs optimizēt uzņēmuma nodokļa slogu. Pētījumā iegūtos rezultātus un izstrādātos ieteikumus var izmantot nozaru speciālisti kā arī pats uzņēmums savas darbības uzlabošanai un nodokļu sloga samazināšanai. Darbs sastāv no 57 lapām, 3 daļām, 3 attēliem, 15 tabulām, 7 pielikumiem.
Atslēgas vārdi Nodokļi, nodokļu slogs, nodokļu optimizācija
Atslēgas vārdi angļu valodā taxes, tax burden, tax optimization
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2017 17:57:44