Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Valsts ieņēmumu dienesta sadarbība ar Rīgas Brīvostu”
Nosaukums angļu valodā “Cooperation between the State Revenue Service and the Freeport of Riga”
Autors Ināra Avotiņa
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs A.Kadiķis
Recenzents A.V.Krastiņš, RTU SESMI direktors, Dr.oec.
Anotācija Sākot ar Agrīniem Jauniem laikiem, tika radīta sapratne, ka valsts attīstās tik veiksmīgi, cik veiksmīgi tā attīsta savu jūras floti un savas iespējas piekļūt jūras ceļiem. Sešu gadsimtu laikā maz ir mainījies. Piekļuve starptautisko jūras pārvadājumu maģistrālēm sniedz papildus investīciju piesaistes iespējas, ostas rada papildus darbavietas valsts iedzīvotājiem, kā arī sekmē kravu apriti valsts teritorijā, kas savukārt sekmē uzņēmējdarbību. Šī darba ietvaros tiek pētīts sadarbības process starp Rīgas brīvostu un Valsts ieņēmumu dienestu, ar mērķi izzināt, kādā mērā vienas puses nākotnes plānošanas process ietver sevī otrās puses attīstības plānus. Par mērķi tika izvirzīta nepieciešamība izzināt, vai starp Latvijas lielāko loģistikas mezglu, kuram ir ekonomikas virzītājspēka potenciāls, un Valsts ieņēmumu dienestu ir izveidota tāda sistēma, kas sekmē pušu kopīgo un individuālo mērķu sasniegšanu. Savā ziņā, darbs ir unikāls, divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, sabiedrībā, arī starp brīvostas darbiniekiem, pastāv viedoklis, ka ostai ar muitas lietām nav nekādas saistības, t.i., ostai nav sadarbības ar Valsts ieņēmumu dienestu. Otrkārt, publiski pieejamajā telpā nav izstrādātas prakses sadarbībai starp Valsts nozīmes uzņēmumu un Valsts ieņēmumu dienestu. Darba autorei ir viedoklis, ka veiksmīgai attīstībai ir nepieciešams saprotami izstrādāts tandēms. Pētīšanas posms tiek balstīts uz pētāmo subjektu attīstības stratēģiju izpētes. Ar mērķi veidot padziļinātu sapratni par attīstības dinamiku un tās iespējām, tika aplūkota arī Baltijas jūras reģiona valstu statistika un starptautiskie projekti, kur ir iespējama Rīgas brīvostas dalība. Darbs sastāv no ievaddaļas, 4 nodaļām un, vidēji, 3 apakšnodaļām, kā arī iekļauj sevī izmantotās literatūras sarakstu. Kopējais apjoms – 60 lapaspuses. Darba aprakstošā daļā ir 2 tabulas un 8 attēli. Veiktā pētījuma rezultātā tika veikti 27 secinājumi un piedāvāti 5 priekšlikumi. Autore ir nonākusi pie galvenā secinājuma, ka starp Rīgas brīvostu un Valsts ieņēmumu dienestu sadarbība ir nepietiekoša, kaut arī pastāv pietiekoši plašas iespējas un pamats sadarbības attīstībai.
Atslēgas vārdi Rīgas brīvosta, RB, Valsts ieņēmumu dienests, VID, sadarbība, cooperation
Atslēgas vārdi angļu valodā Freeport of Riga, State Revenue Service, Cooperation
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2017 17:15:55