Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Personāla atlases un motivācijas sistēmas pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project on Improvement of Personnel Selection and Motivation System"
Autors Aivars Kārkliņš
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Kamola Līga
Recenzents Rubina Liene, MBA, RTU Dizaina fabrika, projektu vadītāja
Anotācija Diplomprojekta autors: Aivars Kārkliņš. Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Mg.oec.,prakt.doc., Līga Kamola. Diplomprojekta temats: Personāla atlases un motivācijas sistēmas pilnveidošanas projekts. Diplomprojekta apjoms: 76 lapas; darbā iekļautas 13 tabulas, 12 attēli; darbam pievienoti 6 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: diplomprojekts izstrādāšanas ietvaros izmantots 21 avots, kuru starpā ir grāmatas, zinātniskie pētījumi, elektroniskie resursi, fundamentālie literatūras avoti, autora veidoti materiāli un uzņēmumu nepublicētie avoti. Diplomprojekta galvenie rezultāti: izpētīti tehniskās sfēras darbinieku atlases aspekti trīs nozares uzņēmumos, sākot ar darba sludinājuma izvietošanu līdz darbinieka pieņemšanai darbā, izpētīts nozarē strādājošo uzņēmumu personāls, izpētīti publiski pieejamie pētāmo uzņēmumu darba sludinājumi, kā arī izanalizēta darbinieku motivācija, lai spētu izstrādāt pilnveidotu tehniskās sfēras darbinieku atlases un motivācijas sistēmu. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Kārkliņš A., Personāla atlases un motivācijas sistēmas pilnveides projekts: Diplomprojekts/ Vadītāja: Kamola L. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2017. – 76 lpp..
Atslēgas vārdi Personāla atlase un motivācija, pilnveidošanas projekts.
Atslēgas vārdi angļu valodā Personel selection and motivation, improvement project.
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2017 14:43:12