Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Iedzīvotāju ienākuma nodokļa administrēšana”
Nosaukums angļu valodā “Administration of Personal Income Tax”
Autors Renāta Trofimova
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs V.Gromule
Recenzents I.Eglīte, VID NP LNM nodokļu un citu nodokļu datu ticamības Novērtējuma daļas galvenā nodokļu inspektore
Anotācija Diplomdarba tēma: Iedzīvotāju ienākuma nodokļa administrēšana. Darba mērķis: Izpētīt un analizēt iedzīvotāju ienākuma nodokļa administrēšanu un izstrādāt priekšlikumus tās pilnveidošanai. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti šādi darbā risināmi uzdevumi: Izpētīt iedzīvotāja ienākuma nodokļa struktūru, maksātājus,ar nodokļi apliekamo objektu;sniegt VID nodokļu administrēšanas daļas vispārējo raksturojumu; analizēt VID nodokļu administrēšanas daļas iedzīvotāju ienākumu nodokļa administrēšanas principus; izanalizēt Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu dinamiku Latvijā; analizēt iedzīvotāju ienākuma administrēšanas problēmas un sniegt priekšlikumus to uzlabošanai. Pirmajā nodaļā ir raksturots iedzīvotāju ienākuma nodoklis kā nodokļu sistēmas elements, kā arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa struktūra, maksātāji, objekts. Otrajā nodaļā ir analizēta iedzīvotāju ienākuma nodokļa administrēšana VID nodokļu administrēšanas daļā, kā arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu analīze Latvijā. Trešajā nodaļā tika aplūkoti iedzīvotāju ienākuma nodokļa administrēšanas ietekmējošie faktori un tika veikta iekasēšanas problēmu analīze. Darbs sastāv no 3 nodaļām, 50 lappusēm, 15 attēliem, 5 tabulām un 20 bibliogrāfiskie avoti.
Atslēgas vārdi Iedzīvotāju ienākuma nodokļa administrēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Administration of personal Income Tax
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2017 13:36:15