Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Drošības pārvaldības procesa pilnveide telekomunikāciju uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Safety Management Process in the Telecommunication Company"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Mg.oec., Anita Straujuma
Recenzents Mg.oec., Oksana Lentjušenkova
Anotācija Ķīkule, I. Drošības pārvaldības procesa pilnveide telekomunikāciju uzņēmumā: Bakalaura darbs / I.Ķīkule, A.Straujuma. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālā studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2017. – 64 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 64 lpp., tajā iekļauti 5 attēli, 12 tabulas, 2 formulas. Izmantotās literatūras avotu sarakstā ietverti: 21 avots latviešu valodā, 10 angļu valodā un 5 telekomunikāciju uzņēmuma nepublicētie materiāli. Darbam pievienoti 12 pielikumi uz 17 lpp. Darba mērķis ir izpētīt telekomunikāciju uzņēmuma informācijas drošības pārvaldības procesus un izstrādāt priekšlikumus un risinājumus to pilnveidei. Pirmajā darba daļā tika aprakstīti procesi, to iedalījums atbalsta, pamata un vadības procesos, to nozīme uzņēmuma darbībā un pilnveides iespējas, izmantojot procesu analīzes un pilnveides metodes, kā arī drošības pārvaldības sistēmas jēdziens un tā nozīme datu centra pakalpojumam. Otrajā darba daļā tika pētīta telekomunikāciju uzņēmuma darbība, veikta esošo drošības pārvaldības procesu, kas saistīti ar datu centra pakalpojumu, izpēte, izmantojot pirmajā darba daļā aprakstītās metodes, kā arī noteiktas būtiskākās neatbilstības pētīto procesu norisē. Trešajā darba daļā tika sniegti pamatoti pilnveides priekšlikumi procesu efektivitātes uzlabošanai, kā arī aprēķināts piedāvāto priekšlikumu ekonomiskais ieguvums uzņēmumam. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi – autores veiktā pētījuma rezultātā tika izstrādāti vairāki ar datu centra drošību saistīto procesu pilnveides priekšlikumi. Datu centra drošības pārvaldības saistīto procesu efektivitāti pasliktina komunikācijas problēmas starp uzņēmuma struktūrvienībām, kā arī novecojušu informācijas sistēmu izmantošana, kā rezultātā iespējami ne tikai finansiāli zaudējumi, piemēram, zaudējot sertifikāciju, bet arī uzņēmuma reputācijas zaudējumu.
Atslēgas vārdi Procesu pilnveide, drošības pārvaldība
Atslēgas vārdi angļu valodā Process improvement, safety management
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2017 10:30:21