Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Dokumentu vadības procesa pilnveide SIA "Juridiskais birojs "Eksperts""
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Document Management Process in the "Juridiskais birojs "Eksperts" Ltd"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dipl.darba aizs. vec.spec., Liāna Salzemniece
Recenzents Mg.oec., Anita Straujuma
Anotācija Ciema A. Dokumentu vadības procesa pilnveide SIA “Juridiskais birojs “Eksperts””: Bakalaura darbs / A.Ciema, L.Salzemniece. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2017. – 64 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 64 lpp., tajā iekļauti 12 attēli un 1 tabula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 24 avoti latviešu un 4 angļu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Darba mērķis ir izpētīt dokumentu pieejamību un tās uzglabāšanu SIA “Juridiskais birojs “Eksperts””, lai izstrādātu priekšlikumus ātrai un drošai datu piekļuvei visiem uzņēmuma darbiniekiem, kas ļautu apkalpot par 15% klientu dienā vairāk. Pirmajā darba daļā ir veikta teorētiskā izpēte par procesa nozīmi uzņēmuma darbībā, un meklētās piemērotākās pētījuma metodes un kvalitātes instrumenti pētījuma mērķa sasniegšanai Otrajā darba daļā tiek parādīta pētījuma gaita, kurā tika analizēts dokumentu vadības process, izmantojot pētījuma metodes, kā arī problēmas cēloņu meklēšana, izmantojot kvalitātes instrumentus. Trešajā darba daļā ir piedāvāts labākais problēmas risinājums procesa pilnveidei, pamatojoties uz ekonomiskiem aprēķiniem un pētījuma rezultātiem. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: veicot teorētisko izpēti, tiek pierādīts, ka ikviena procesa darbībai ir liela nozīme kvalitatīva gala produkta/pakalpojuma radīšanā. Pēc intervijas ar uzņēmuma vadītāju ir noskaidrots, ka uzņēmums neuzrauga ne pamata, ne atbalsta procesus. Uzņēmumam ir jāizveido procesu kartes, jāveic to kontroles, lai spētu konstatēt un mazināt liekas un nelietderīgas darbības, kas patērē gan darbinieku darba dienas laiku, gan uzņēmuma resursus.
Atslēgas vārdi Dokumentu vadības process, procesa pilnveide
Atslēgas vārdi angļu valodā Document Management Process, Process Improvement
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2017 09:50:12