Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Nekustamā īpašuma nodokļa loma pašvaldību budžetos”
Nosaukums angļu valodā “Role of Real Estate Tax in Municipal Budgets”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs T.Vanaga
Recenzents V.Andrejeva, a/s ”Olainfarm” padomes priekšsēdētāja vietniece , Dr.oec.
Anotācija Bakalaura darba tēma ir „Nekustamā īpašuma nodokļa loma pašvaldību budžetos”. Tēma ir aktuāla pašvaldībām, kā arī visiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem. Pašvaldībām tā ir svarīga, jo nekustamā īpašuma nodoklis ir viens no pamatbudžeta ienākumu avotiem kā arī tā ir svarīga nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, jo nodokļa apjoms ietekmē īpašuma īpašnieka labklājību. Bakalaura darba mērķis ir noteikt cik lielā mērā pašvaldībās iekasētais nekustamā īpašuma nodoklis ietekmē to budžetu un izstrādāt priekšlikumus kā pašvaldības var lielākā mērā ietekmēt īpašumu kadastrālo vērtību, tādā veidā mainot nekustamā īpašuma nodokļa bāzi un iekasēto apjomu. Darba galvenie uzdevumi ir izpētīt likumu, normatīvos aktus un saistošos noteikumus, kas ierobežo pašvaldību darbību un autonomās funkcijas kā arī aprakstīt pašvaldību darbības virzienus un salīdzināt to iekasēto nekustamā īpašuma nodokļa apjomu un lomu budžetos. Bakalaura darba objekts nekustamā īpašuma nodoklis pašvaldībās, savukārt darba priekšmets ir nekustamā īpašuma nodokļa salīdzinājums pašvaldībās. Pētījums ir noderīgs pašvaldībām kā informācijas avots par nekustamā īpašuma nodokļa apjomiem un to īpatsvaru pašvaldību budžetos, pašvaldību iedzīvotājiem, jo darbs sniedz ieskatu no kā tiek aprēķināts nodoklis, kādas institūcijas ir atbildīgas par nodokļa bāzes aprēķināšanu un kas ietekmē īpašuma kadastrālo vērtību. Darba apjoms ir 64.lpp., kurās ietilpst 12.tabulas un 15.attēli. Pētījuma 1.daļā aprakstīts pašvaldību darbības virzieni, pienākumi un vispārīgie noteikumi kā arī Garkalnes novada politika attiecībā uz atvieglojumu izsniegšanu un nekustamā īpašuma nodokļa likmju salīdzināšana. 2.daļā aprakstīti procesi kā Valsts zemes dienests aprēķina īpašumu kadastrālo vērtību, kas ir nekustamā īpašuma nodoklis un ko ar to apliek. 3.daļā autors salīdzina pašvaldībās iekasēto nekustamā īpašuma nodokļa apjomu un kāds ir tā īpatsvars pašvaldību budžetos. Darbā tiek secināts, ka nav novērojama vienota tendence visās apskatītajās pašvaldībās attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokļa lomu budžetā un tā īpatsvars ir mainīgs, bet šīs izmaiņas nav krasas.
Atslēgas vārdi nekustamā īpašuma nodoklis, pašvaldības, budžets, kadastrālā vērtība
Atslēgas vārdi angļu valodā real-estate, tax, municipality, budget, influence, cadastral values, cadastral value
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2017 22:21:12