Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „ Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanas ietekme uz nākotnes vecuma pensiju ”
Nosaukums angļu valodā “The Impact of the Amount of State Social Insurance Contributions on the Future Old Age Pension”
Autors Aiga Pumpa
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs V.Andrējeva
Recenzents J.Ē.Niedrītis, RTU asoc.prof., Dr.oec.
Anotācija Bakalaura darba tēma ir „Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanas ietekme uz nākotnes vecuma pensiju”. Pētījuma objekts ir valsts sociālas apdrošināšanas sistēma un pensiju veidošanās mehānisms atkarībā no sociālekonomisko faktoru ietekmes. Pētījuma priekšmets ir valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas. Bakalaura darba mērķis ir, pamatojoties uz sociālekonomisko faktoru, kas ietekmē sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanu un nākotnes vecuma pensiju apmēru, izpēti, novērtēt esošo stāvokli sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanā un pensijas kapitāla uzkrāšanā, lai piedāvātu ieteikumus negatīvo faktoru mazināšanai. Lai sasniegtu bakalaura darba mērķi, darba autors izvirza sekojošus uzdevumus: 1) izanalizēt valsts sociālās apdrošināšanas sistēmu un vecuma pensiju sistēmu; 2) aplūkot un novērtēt sociālekonomisko faktoru ietekmi uz sociālas apdrošināšanas sistēmu un pensiju veidošanos; 3) piedāvāt risinājumus sistēmas izmaiņām un izpētīt sociālās uzņēmējdarbības iespēju; 4) izdarīt secinājumus un priekšlikumus; 5) apkopot bibliogrāfiskos avotus. Studiju darbs sastāv no ievada, trīs nodaļām un astoņām apakšnodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras un avotu saraksta un viena pielikuma. Tā apjoms ir 57 lappuses. Darbā iekļautas 10 tabulas, 7 attēli un 3 formulas, un tā izstrādāšanai tika izmantoti 52 speciālās literatūras un informācijas avoti.
Atslēgas vārdi valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, vecuma pensija
Atslēgas vārdi angļu valodā state social insurance contributions, old age pension
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2017 21:40:43