Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Preču muitošanas procesa analīze Rīgas lidostas MKP 0240”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Customs Clearance Processes at the Riga International Airport Customs Control Point 0240”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs N.Rudzītis
Recenzents M.Jurušs, RTU docents, Dr.oec.
Anotācija Attīstoties Latvijas ekonomikai, nemitīgi strauji pieaug arī starptautiskās tirdzniecības attīstības temps. Sakarā ar to, ka starptautiskās tirdzniecības pastāvēšana nav iespējama bez preču un pakalpojumu importa un eksporta, svarīgu lomu spēlē valsts pārvaldes institūcijas, it īpaši – muitas dienests. Tieši muita kontrolē preču pārvietošanu pāri valsts robežai, kā arī uzrauga piemērota muitas režīma izpildes kārtību. Sakarā ar to, ka starptautiskās tirdzniecības attīstība, līdz ar to arī valsts attīstība nav iespējama bez pienācīgās muitas kontroles un efektīvās muitas dienestu darbības, izvēlētā bakalaura darba tēma ir īpaši aktuāla. Bakalaura darba galvenais mērķis ir analizēt Lidostas muitas kontroles punkta 0240 muitošanas procesa lietderību un efektivitāti. Par pētījuma objektu, autore uzskata, Lidostas muitas kontroles punktu 0240, savukārt par pētījuma priekšmetu Lidostas muitas kontroles punkta 0240 darba efektivitāti un lietderību. Šī mērķa īstenošanai darba autore apkopo pieejamo teorētisko materiālu, analizē muitošanas procesu un tā sastāvdaļas, izmantojot dažādu pētījuma metožu palīdzību, pēta MKP 0240 statistikas datus un galvenos darba rezultātus, kā arī uz iegūto rezultātu pamata, izdara secinājumus un izvirza priekšlikumus. Bakalaura darbu veido trīs pamatdaļas: Pirmā daļa apraksta preču muitošanas būtību un tās analīzi, otrā daļā tiek apskatīta MKP 0240 darba organizatoriska struktūra un muitošanas process, savukārt trešā, nozīmīgākā daļa tiek vērsta uz MKP 0240 darba efektivitātes analīzi. Katru pamatdaļu veido vairākās apakšnodaļas, kas sastāv no: teorētiskiem materiāliem, 23 attēla, 8 tabulām, 7 formulām, kā arī no autores veiktajiem pētījumiem, izvirzītajiem secinājumiem un priekšlikumiem. Kopējais bakalaura darba apjoms ir 73 lpp. Par galvenām šī darba atziņām autore uzskata to, ka starptautiskās tirdzniecības pastāvēšana nav iespējama bez preču un pakalpojumu importa un eksporta, kā arī to, ka, jo efektīvāka ir muitas institūciju darbība, jo vairāk labumus gūst valsts, līdz ar to arī sabiedrība
Atslēgas vārdi Lidosta, MKP 0240, Preču muitošana, maksājumu iekasēšanas efektivitāte, muita, pasts
Atslēgas vārdi angļu valodā MKP 0240, customs clearance, Riga International Airport, customs
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2017 17:48:27