Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „SIA “IZOTERMS” muitas noliktavas darbības optimizācija”
Nosaukums angļu valodā “Performance Optimization of Customs Warehouse of IZOTERMS Ltd.”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs A.Buharinskis
Recenzents A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Bakalaura darba „SIA „Izoterms” muitas noliktavas darbības optimizācija” mērķis bija izanalizēt uzņēmuma SIA „Izoterms” noliktavas funkcionēšanu saimniecības procesā, un pamatojoties uz teorētiskām atziņām, izcelt trūkumus un izstrādāt priekšlikumus SIA „Izoterms” muitas noliktavas darbības optimizēšanai. Darba mērķa sasniegšana tika atrisināti sekojoši uzdevumi. Proti, pirmajā nodaļā tika izzināti muitas lietu un pagaidu uzglabāšanas normatīvie akti un teorētiskie aspekti. Bet darba otrajā nodaļā izanalizēti uzņēmuma galvenie finanšu rādītāji. Bet darba trešajā nodaļā izpētītas uzņēmuma noliktavas telpu paplašināšanas iespējas un vajadzības, lai iegūtu pagaidu uzglabāšanas vietas uzņēmuma saražotiem metālmateriāliem. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, darbā tika analizēts Eiropas Savienības un nacionālais regulējums, aplūkoti interneta resursi, kā arī pētīti prakses laikā pieejamie materiāli, kā arī aplūkoti publicēti un nepublicēti SIA „Izoterms” materiāli, atbilstoši tematam. Darba izstrādes laikā tika pielietota teleoloģiskā metode, salīdzinošā metode, statistiskā, analītiskā metode, finanšu metode un deduktīvā metode. Kopējas darba apjoms ir 56 lapas, ietverti 4 attēli un 9 tabulas, 3 pielikumi un izmantoti 18 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Muitas noliktava, pagaidu uzglabāšana, optimizācija, finanšu analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā Customs warehouse, optimization, temporary storage space,financial method
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2017 11:18:30