Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Diferencētā neapliekamā minimuma un progresīvā ienākuma nodokļa salīdzinājums”
Nosaukums angļu valodā “Comparison of Differentiated Non-Taxable Minimum and Progressive Income Tax”
Autors Dita Vasiļjeva
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs I.Jevinga
Recenzents M.Jurušs, docents, Dr.oec.
Anotācija Vistiešākais veids, kā ir iespējams samazināt ienākumu nevienlīdzību valstī, ir progresīvā ienākuma nodokļa ieviešana, ja to piemēro ne tikai darba algām, bet gan visiem ienākumiem. Progresīvā nodokļa ieviešana neizslēdz neapliekamā minimuma diferencēšanu. Bakalaura darba struktūra ir pakārtota darba uzdevumu risināšanai. Bakalaura darbs veidots no trīs nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 52 lappuses, labākai darba izpratnei izveidotas 19 tabulas un 6 attēli. Literatūras sarakstā ir iekļautas 37 literatūras vienības. Pētījuma objekts ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis Latvijas Republikā. Pētījuma priekšmets ir diferencētā neapliekamā minimuma un progresīvo likmju, kā iedzīvotāju ienākuma nodokļa sastāvdaļu, ietekme uz nodokļu politiku un sabiedrību. Bakalaura darba mērķis ir pētīt iedzīvotāju ienākumu nodokli, salīdzināt diferencēto neapliekamo minimumu un progresīvo ienākuma nodokli, un izdarīt secinājumus par optimālāko variantu. Mērķa sasniegšanai ir noteikti sekojoši uzdevumi: •sniegt IIN raksturojumu; •analizēt Džini koeficientu; •aprakstīt diferencēto neapliekamo minimumu; •raksturot progresīvo ienākuma nodokli un analizēt izmaiņas to ieviešot Latvijā; •analizēt sadalījumu no IIN gūtajiem ienākumiem valsts un pašvaldības budžetā; •uz analīzes pamata izstrādāt secinājumus un priekšlikumus. Bakalaura darba praktiskā nozīme ir novērtēt diferencētā neapliekamā minimuma un progresīvā ienākuma nodokļa ietekmi uz valsts budžetu. Darba gaitā radušās galvenās atziņas: •Ieviešot progresīvo iedzīvotāju ienākuma nodokli, palielinātos valsts budžeta ieņēmumi, mazinātos sociālekonomiskā nevienlīdzība. •Latvija nav vienīgā valsts, kurā pastāv diferencētais neapliekamais minimums, paralēli tam ir iespējams ieviest progresīvā ienākuma nodokļa likmes.
Atslēgas vārdi Diferencētais neapliekamais minimums; progresīvais ienākuma nodoklis
Atslēgas vārdi angļu valodā Differentiated untaxed minimum; progressive income tax
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2017 10:20:07