Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas kontroles pasākumu piemērošana likvīdiem un nelikvīdiem atkritumiem”
Nosaukums angļu valodā “Application of Customs Control Measures for Recyclable and Non-Recyclable Waste”
Autors Sindija Logina
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs A.Mūrniece
Recenzents A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Muitas kontroles pasākumu piemērošana likvīdiem un nelikvīdiem atkritumiem”. Darba tēma ir aktuāla, jo pieaugot iedzīvotāju skaitam, attīstoties tehnoloģijām un zinātnei palielinās atkritumu daudzums kā rezultātā rodas atkritumu piesārņojums. Veicot atkritumu šķirošanu un pārstrādi, Latvijā vai ārpus tās, tiek saglabāti neatjaunojamie dabas resursi un uzlabota apkārtējā vide, kas ir ikviena sabiedrības locekļa vēlēšanās. Darba mērķis ir izpētīt likvīdos un nelikvīdos atkritumus un izanalizēt muitas kontroles pasākumu piemērošanu tiem. Bakalaura darba izvirzītā mērķa sasniegšanai autors izvirzīja sekojošus uzdevumus: • Raksturot likvīda un nelikvīda nozīmi un izskaidrot to saistību ar atkritumiem; • izpētīt muitas procedūru piemērošanu atkritumiem kā arī raksturot atkritumus un to pamatelementus – atkritumu raksturojumu valstī, veidus un īpašības, otrreizēji pārstrādājamos materiālus, ietekmi uz vidi un iesaistītos tirgus dalībniekus; • izpētīt atkritumu iedalījumu atšķirības un pierādīt, ka visas nelegāli ievestās preces ir pārstrādājams; • sniegt secinājumus un izvirzīt priekšlikumus. Bakalaura darba kopējais apjoms ir 62 lappuses. Bakalaura darbs satur 49 izmantotos literatūras avotus un 10 attēlus. Bakalaura darbs strukturēts trīs daļās. Pirmā daļa sastāv no vienas daļas, kurā autors pēta finanšu jēdzienu likvīds un nelikvīds un to saistību ar atkritumiem. Otrā daļa sastāv no sešām nodaļām un divām apakšnodaļām, kurās tiek pētītas piemērojamās muitas procedūras atkritumiem, kā arī tiek raksturoti atkritumu pamatelementi - atkritumu raksturojums valstī, atkritumu veidi un īpašības, otrreizēji pārstrādājamie materiāli, atkritumu ietekmi uz vidi un to samazināšana, un iesaistītie tirgus dalībnieki. Trešā daļa sastāv no trīs nodaļām, kurās tiek izpētītas atkritumu iedalījumu atšķirības no Valsts vides dienesta puses un muitas iestādes puses, kā arī tiek pierādīts, ka visas nelegāli ievestās preces ir pārstrādājams. Darba noslēgumā, autors, atspoguļo bakalaura darba gaitā gūtos secinājumus, kā arī izvirza savus priekšlikumus.
Atslēgas vārdi muitas procedūras, likvīdie un nelikvīdie atkritumi, konfiscētās preces, pārstrādāt
Atslēgas vārdi angļu valodā customs procedures, liquid and non-liquid waste, confiscated goods, recycle
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2017 00:16:22