Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „VID Muitas policijas pārvaldes loma neatļauto preču pārvietošanas novēršanā”
Nosaukums angļu valodā “Role of the Customs Police in Prevention of Movement of Unauthorized Goods”
Autors Leons Dukulis
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs A.Čevers
Recenzents N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Bakalaura darbā tika apskatīta un noteikta VID Muitas policijas pārvaldes loma neatļauto preču pārvietošanas novēršanā. Darba autors uzskata, ka izvēlēta tēma ir aktuāla, jo nelegālo preču aprite ļoti negatīvi ietekmē valsts ekonomiku: nelegālas preces veicina ēnu ekonomikas attīstību, rada valstīm ekonomiskus zaudējumus, un būtiski ietekmē to attīstību. Ir aktuāli apskatīt, kādi sasniegumi ir sasniegti pēdējo gadu neatļauto preču apkarošanas jomā, un kādas metodes VID Muitas policijas darbinieki izmanto to sasniegšanai. Darba galvenais mērķis ir noteikt VID Muitas policijas pārvaldes lomu neatļauto preču pārvietošanas novēršanā. Lai sasniegtu darba galveno mērķi, autors izpētīja VID Muitas policijas pārvaldes struktūru un funkcijas, to ieguldījumu kontrabandas apkarošana un darba metodes, kā arī analizēja neatļauto preču negatīvo ietekmi uz Latvijas ekonomiku, izpētīja izmaiņas nelegālo preču aprites dinamika laikā periodā no 2010. gada līdz 2015. gadam un tā rezultātā izdarīja secinājumus par VID Muitas policijas pārvaldes lomu un sasniegumiem nelegālo preču pārvietošanas novēršanā. Darba izstrādē tika risināti vairāki uzdevumi, kas ir tieši saistīti ar VID Muitas policijas darbību: 1) izpētīta Latvijas neatļauto preču apkarošanas sistēma, 2) izpētītas VID Muitas policijas pārvaldes darba metodes nelegālu preču aprites novēršanai, 3) izpētītas VID Muitas policijas pārvaldes funkcijas, uzdevumi, struktūra un vēsture, 4) izpētīta un analizēta kontrabandas ietekme uz Latvijas ekonomiku, pamatojoties uz VID Muitas policijas pārvaldes informāciju, literatūru un statistikas datiem. Bakalaura darbs sastāv no 3 pamatdaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, no kurām pirmajā daļā aprakstīta Latvijas neatļauto preču pārvietošanas novēršanas sistēma un informācija par neatļautām precēm, otrajā daļā – aprakstīta vispārēja informācija par VID Muitas policijas pārvaldi, bet trešajā daļā - Muitas policijas darba rezultātu novērtējums. Bakalaura darba apjoms ir 63 lpp bez pielikumiem, tajā ievietoti 4 attēli un 4 tabulas. Kopējais bibl. avotu skaits – 42. Bakalaura darba sagatavošanā tika izmantoti attiecīgi 5 literatūras avoti, 22 elektroniskie resursi un Latvijas likumi. Iegūtie rezultāti izpaužas secinājumos, no kuriem būtiskākais ir: VID Muitas policijas pārvaldei ir noteicošā loma neatļauto preču pārvietošanas novēršanā, jo tas ir vienīga institūcija valsti, kas nodarbojas ar administratīvi un krimināli sodāmu muitas noteikumu pārkāpumu atklāšanu un novēršanu un noziedzīgo nodarījumu izmeklēšanu muitas lietu jomā.
Atslēgas vārdi VID Muitas policijas pārvaldes loma neatļauto preču pārvietošanas novēršanā
Atslēgas vārdi angļu valodā Customs Police Department role in the preventing of the unauthorized movement of goods.
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2017 20:14:13