Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Nodokļu sloga ietekme uz maziem uzņēmumiem Latvijā un Igaunijā”
Nosaukums angļu valodā “Impact of Tax Burden on Small Businesses in Latvia and Estonia”
Autors Elīna Bačuka
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs I.Jevinga
Recenzents V.Andrejeva, a/s ”Olainfarm” padomes priekšsēdētāja vietniece, Dr.oec.
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Nodokļu sloga ietekme uz maziem uzņēmumiem Latvijā un Igaunijā”. Tēma ir ļoti aktuāla, jo šobrīd nereti izskan viedokļi par to, ka reģistrēt uzņēmumu izdevīgāk ir Igaunijā nevis Latvijā. Bakalaura darba mērķis ir salīdzināt nodokļu sloga ietekmi uz maziem uzņēmumiem Latvijā un Igaunijā. Nodokļu sistēmu savstarpēja salīdzināšana notiek aprēķinot uzņēmuma darbības izdevumus un aprēķinot nodokļu slogu dažādos nodokļu maksāšanas režīmos, izmantojot uzņēmuma SIA BZA SERVISS gada pārskatus un to pielikumus. Galvenie darba uzdevumi ir – raksturot Igaunijas un Latvijas nodokļu un nodevu sistēmu, salīdzināt nodokļu slogu Latvijā un Igaunijā, veikt SIA BZA SERVISS darbības, finanšu un nodokļa sloga analīzi. Lai noskaidrotu uzņēmēju viedokli par pastāvošo nodokļu sistēmu Latvijā un Igaunijā tika aptaujāti 102 uzņēmēji. Darba pētījuma objekts ir SIA BZA SERVISS gada pārskati un to pielikumi, pētījuma priekšmets ir SIA BZA SERVISS finansiālā stāvokļa un nodokļa sloga ietekmes uz uzņēmuma darbību analīze. Bakalaura darba ietvaros tika izstrādāti priekšlikumi, kuriem ir praktiska nozīme mazo uzņēmumu darbības vides uzlabošanai Latvijā. Kopējais bakalaura darba apjoms ir 50 lappuses, darbam ir pievienoti 6 pielikumi. Darbs satur 18 tabulas un 6 attēlus. Darba izstrādē tika izmantoti 35 informācijas avoti – mācību grāmatas, LR likumi, elektroniskie resursi, periodiskie izdevumi, uzņēmuma gada pārskati un to pielikumi.
Atslēgas vārdi Nodokļi, nodokļu slogs, Latvija, Igaunija, mazs uzņēmums, mikrouzņēmums
Atslēgas vārdi angļu valodā taxes, tax burden, Latvia, Estonia, small businesses, micro-enterprise
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2017 17:55:21