Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide SIA "CSK Steel"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Quality Management System in the "CSK Steel" Ltd"
Autors Inga Java
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Mg.oec., Guna Eglīte
Recenzents Mg.oec., Kristaps Freimanis
Anotācija Java I. Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide SIA „CSK Steel”: Maģistra darbs / I. Java, G. Eglīte. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2017. – 86 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 86 lpp., tajā iekļauti 23 attēli, 27 tabulas, 12 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 35 avoti latviešu, 15 angļu valodā un 1 avots krievu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Darba mērķis identificēt iespējamos riskus uzņēmuma ražošanas procesā, pilnveidot esošo kvalitātes vadības sistēmu uz risku balstītu domāšanas pieeju, izstrādājot risku vadību ražošanas procesam. Pirmajā darba daļā tiek apskatīts ISO kvalitātes pārvaldības standarts, LEAN vadīšanas principi, risku vadības process, risku identificēšanas metodes. Otrajā darba daļā analizēti saimnieciskās darbības rādītāji, pielietojot dažādas eksperta metodes identificēti iespējamie riski ražošanas procesā, veikts to novērtējums. Trešajā darba daļā izstrādāti kvalitātes sistēmas pilnveides priekšlikumi – risku vadības plāns (prasmju, aizvietojamības matricas, motivācijas sistēma, komunikācijas uzlabojumu risinājumi). Aktīvākas uzņēmuma biznesa līmeņa vadīšanas un pilnveides nodrošināšanai ieteikums ieviest jaunu amatu. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi - pētījuma rezultātā identificēts liels individuālā un saimnieciskā riska īpatsvars, kas norāda, ka uzņēmumam svarīga darbinieku attieksme un dotības, tendence reaģēt uz kādu objektu, personu vai situāciju, jeb nosliece uz noteikta veida izturēšanos. Piedāvātie risinājumi risku vadības plānā galvenokārt vērsti uz spēcīgas, stabilas kultūras radīšanu, mācot darbiniekiem strādāt atbildīgi, rodot izteiktāku piederību uzņēmumam.
Atslēgas vārdi kvalitātes vadības sistēma, risku vadība, risku identificēšanas metodes
Atslēgas vārdi angļu valodā Quality Management System, risk management, risk identification methods
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2017 11:31:18