Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas kontroles piemērošana atsevišķām akcīzes precēm Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “Certain Excise Goods Subject to Customs Control in Latvia”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs S.Kārkliņa-Ādmine
Recenzents A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Bakalaura darba autore ir Kitija Lapoška. Darba tēma ir Muitas kontroles piemērošana atsevišķām akcīzes precēm Latvijā. Darba autore izvēlējās apskatīt vienu akcīzes preču veidu – naftas produktus, jeb, konkrēti - degvielu. 2016. gada 23. novembrī Saeima pieņēma ”Grozījumus Muitas likumā”, balstoties uz kuriem Ministru kabinets 2017. gada 3. janvārī izdeva Ministru kabineta noteikumus Nr. 21. Šie noteikumi nosaka, ka turpmāk no trešajam valstīm iebraucošā komerciālā mehāniskā transportlīdzekļa vadītājam uz robežas ”Akcīzes preču pārvietošanas paziņojumā” obligāti jānorāda degvielas apjomu degvielas tvertnēs. Darba mērķis – izpētīt jauni pieņemto tiesisko regulējumu, attiecībā uz komerciālajā transportlīdzeklī esošās degvielas apjomu un tā nosacījumu dzīvotspējīgumu praksē. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, tiek noteikti sekojoši uzdevumi: • Izpētīt, degvielas veidus, to cenas Latvijā, ES valstīs, Krievijā, Ukrainā un Baltkrievijā; • Izpētīt kravas automobiļu degvielas tvertņu veidus, to uzbūvi un klasifikāciju; • Izpētīt, kādi ir ES dalībvalstu degvielas ievešanas ierobežojumi, iebraucot ES no trešajām valstīm, izpētīt degvielas deklarēšanas kārtību uz Latvijas robežas; • Izpētīt, kāda ir plānotā tiesību akta ietekme uz Latvijas valsts budžetu. Pirmajā nodaļā tiek pētīti degvielu veidi, kādi ir naftas un naftas produktu cenu veidojošie faktori pasaulē, degvielas cenas un to svārstības Latvijā un citās Eiropas valstīs, kā arī Krievijā, Ukrainā un Baltkrievijā. Otrajā nodaļā tiek aprakstītas kravas automobiļu degvielas tvertnes, to veidi, uzbūve un klasifikācija, kādas ir Latvijas Republikā noteiktās prasības degvielas tvertņu uzstādīšanai. Trešajā nodaļā aprakstītas iekārtas degvielas daudzuma noteikšanai kravas automobiļu degvielas tvertnēs. Ceturtā nodaļa ir veltīta, lai izpētītu kādi ir ES dalībvalstu degvielas ievešanas ierobežojumi, iebraucot ES no trešajām valstīm, kādi ir Baltkrievijas Republikā pieņemtie ierobežojumi attiecībā uz degvielas izvešanu no valsts, kāda ir degvielas deklarēšanas kārtību uz Latvijas un kaimiņvalsts – Lietuvas robežas. Piektajā nodaļā tiek apskatīta pieņemtā tiesību akta plānotā ietekme uz Latvijas valsts budžetu un pašvaldību budžetiem. Bakalaura darba beigu daļā, autore sniedz secinājumus un priekšlikumus, kuri izriet no darbā apkopotās informācijas un pētījuma gaitā iegūtajiem rezultātiem. Bakalaura darba apjoms ir 85 lappuses, tas sastāv no 5 nodaļām, 15 apakšnodaļām, 19 tabulām, 33 attēliem un 4 pielikumiem, ir 47 atsauces uz informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi Muitas kontroles piemērošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Application of customs control
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2017 11:03:03