Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Tirgus uzraudzības pasākumi Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “Market Surveillance Measures in Latvia”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs M.Jurušs
Recenzents V.Andrejeva, a/s ”Olainfarm” padomes priekšsēdētāja vietniece, Dr.oec.
Anotācija Bakalaura darba “Tirgus uzraudzības pasākumi Latvijā” mērķis ir parādīt tirgus uzraudzības pasākumu nepieciešamību un nozīmīgumu, sabiedrības drošības nodrošināšanā, kas tiek veikts kontrolējot valstī ievestās preces un pārbaudot to atbilstību drošuma kritērijiem. Lai varētu izvērtēt, kas rada draudus tirgus uzraudzības pasākumu veikšanā un līdz ar to saprast, kas būtu jālabo, lai tirgus uzraudzība notiktu efektīvāk, autore veica šādus uzdevumus: • Raksturoja tirgus uzraudzības sistēmu Latvijā un iestādes, kas piedalās tirgus uzraudzībā; • Pētīja iestāžu sadarbības regulējumus un preču drošuma kritērijus; • Pētīja pārkāpumus, kurus iestādes ir atklājušas veicot tirgus uzraudzību; • Raksturoja muitas iestāžu un Patērētāju tiesību aizsardzības centra lomu tirgus uzraudzības pasākumos; • Izpētīja muitas iestāžu un Patērētāju tiesību aizsardzības centra sadarbību tirgus uzraudzībā un informācijas nodošanas sistēmu; • Izdarīja secinājumus un sniedza priekšlikumus. Pētot konkrētu iestāžu sadarbību, autore vēlas parādīt cik daudz tirgus uzraudzības labā var dot tas, ka iestādes apmainās ar informāciju un veic kopējus tirgus uzraudzības pasākumus. Kopumā tirgus uzraudzība nav iespējama bez efektīvas tirgus uzraudzības sistēmas, kas katrai Eiropas Savienības dalībvalstij ir jāveic nacionālā līmenī, lai sargātu visu Eiropas Savienības tirgu. Bakalaura darba apjoms ir 52 lapaspuses, kuras ietver 10 attēlus un 25 izmantotās literatūras un citus informācijas avotus.
Atslēgas vārdi Tirgus uzraudzība, Tirgus uzraudzības sistēma Latvijā, Iestāžu sadarbība
Atslēgas vārdi angļu valodā Market control, Market control system in Latvia, Cooperation between organisations
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 12.05.2017 23:21:38