Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transporta sistēmu inženierija
Nosaukums Gatavās produkcijas uzņēmuma noliktavas projektēšana.
Nosaukums angļu valodā Designing a Finished Goods Company's Warehouse.
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Astrīda Priževoite
Recenzents Margarita Urbaha
Anotācija Bakalaura studiju darbs ar projektu daļu „Gatavās produkcijas uzņēmuma noliktavas projektēšana” veidots ar mērķi industriālam ražošanas uzņēmumam piedāvāt alternatīvu gatavās produkcijas noliktavas plānojumu. Jaunā plānojuma mērķis ir palielināt noliktavas glabāšanas zonas ietilpību un kravu caurlaides spēju, nepalielinot noliktavas telpu izmērus. Studiju darba teorētiskās daļas pirmajā nodaļā tiek definēta noliktavas nozīme loģistikas sistēmā, kā arī aplūkoti dažādi noliktavu veidu un to īpatnības. Otrajā nodaļā tiek aprakstīts līdzšinējais ražošanas uzņēmuma gatavās produkcijas noliktavas darbības modelis. Tiek sniegts detalizēts apraksts par katru noliktavas darbības zonu. Trešajā nodaļā tiek aprakstīti lean manufacturing pamatprincipi, kuri ir jebkura tirgū konkurētspējīga uzņēmuma ikdienas sastāvdaļa. Tiek aprakstīta šo pamatprincipu nozīme un ieviešanas metodoloģijas. Ceturtajā teorētiskās daļas nodaļā ir veikts procesu uzskaitījums, kuri tiks ieviesti vai pilnveidoti uzņēmuma reorganizētajā noliktavas plānojumā. Tiek aprakstīta šo procesu nozīme, kā arī iegūtās priekšrocības no to ieviešanas ikdienas darbā. Piektajā nodaļā tiek veikti praktiskie aprēķini, lai projektētu uzņēmuma gatavās produkcijas noliktavu. Aprēķini veikti balstoties uz sākotnēji uzdotajiem datiem par noliktavas telpas izmēriem. Tiek veikta noliktavas glabāšanas zonas reorganizācijas, kā arī noliktavas zonu pārprojektēšana. Balstoties uz veiktajām darbībām, tiek veikti aprēķini, lai noskaidrotu reorganizācijas efektivitāti, kā arī nepieciešamā inventāra un darbinieku skaita palielināšanu un izmaksas par materiālu iegādi noliktavas reorganizācijā nepieciešamajām darbībām. Darba apjoms ir 74 lappuses, 31 attēli, piecas tabulas, 46 formulas, 54 literatūras avoti, viens pielikums un trīs rasējumi.
Atslēgas vārdi Noliktava gatavā produkcija ražošana glabāšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Warehouse finished goods production lean manufacturing 5s
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 12.05.2017 18:51:56